Sărbătoarea Corturilor – Sukkot סוכות

SUKKOT-ul este de asemenea una dintre frumoasele şi binecuvântatele Sărbători ale Domnului nostru, fiind descrisă în Vaikra  23 : 33- 46. ,,Domnul a vorbit lui Moşe şi a zis : Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le : În a cincisprezecea zi a acestei luni a şaptea , va fi sărbătoarea corturilor , în cinstea Domnului , timp de şapte zile. În ziua întâi să fie o adunare sfântă : să nu faceţi nicio lucrare de slugă în timpul ei. Timp de şapte zile să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc . A opta zi , să aveţi o adunare sfântă , şi să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc ; aceasta să fie o adunare de sărbătoare : să nu faceţi nicio lucrare de slugă în timpul ei ” ( Levitic 23: 33-36).
       Sukkot-ul, de obicei tradus în engleză prin Tabernacles, iar în română prin  Sărbătoarea Corturilor,  ţine şapte zile , de la 15 până la 21 Tişrei ( Septembrie / Octombrie ), şi se sfârşeşte în cea de-a 8-a zi – o zi cu totul specială – de 22 Tişrei. Trecerea de la sobrietatea  Marilor Sărbători de pocăinţă, la bucuria zgomotoasă şi exuberanţa Sărbătorii Corturilor , în care poporului i se porunceşte să  construiască acele mici corturi din paie şi stuf ( în care este obligat să trăiască timp de 7 zile),  este destul de rapidă , dar  se pare că Dumnezeu chiar acest lucru Şi l-a dorit : poporul ales trebuia să conştientizeze mereu purtarea Sa de grijă, şi, mai ales, trebuia să-şi amintească periodic de unde l-a scos Dumnezeul părinţilor săi  cu Mâna Lui  puternică.  Torah acordă o semnificaţie aparte substantivului s u k k a h, el desemnând mica şi simpla colibă în care israeliţii au fost obligaţi să trăiască în pustie, în drumul lor spre Ţara Promisă, după ce au părăsit Egiptul ( Levitic 23 : 42 ). Sărbătoarea Corturilor se mai numeşte şi Sezonul Bucuriei , Sărbătoarea Adunării Poporului  lui Adonai,  Sărbătoarea Popoarelor  reunite,  Sărbătoarea Dedicării etc.
Sukkot-ul completează fericit imaginea de ansamblu a Sărbatorilor din luna a 7-a. În contrast cu seriozitatea şi profunda introspecţie pe care le degajă atmosfera Sărbătorii Trâmbitelor şi a Zilei Ispăşirii, cea de- a treia  Sărbătoare a lunii Tişrei se vrea una plină de bucurie, împlinind vechea zicală evreiască : ,, Întotdeauna după nori şi ceaţă trebuie să apară soarele.” Sărbătoarea Corturilor este deseori numită şi  Anotimpul Bucuriei Noastre ,  pentru că după pocainţă şi invocarea plină de tristeţe a iertării divine din timpul Zilei Ispăşirii  trebuie să apară  certitudinea  că păcatele au fost îndepărtate , iar Prezenţa lui Adonai se poate manifesta din nou în mijlocul  poporului , călăuzindu-l şi protejându-l.  Strict istoric, Sukkot-ul comemorează zilele de pribegie prin pustia Sinai, după ieşirea miraculoasă din Egipt. Potrivit tuturor legilor naturale, evreii  ar fi putut pieri foarte uşor, dar au fost  supranatural  protejaţi de Dumnezeul Preasfânt, Acela  care i-a ales şi i-a pus deoparte  dintre celelalte neamuri.  Profetic vorbind , Sukkot-ul este Sărbătoarea care ne învaţă lucruri noi şi interesante despre Împărăţia Mesianică  şi despre bucuria imensă a cârmuirii divine într-o asemenea domnie  maiestuoasă pe acest pământ.
        Sărbătoarea Corturile este prăznuirea  care se axează pe un seceris spiritual de anvergură. Începe în cea de-a 15 -a zi a lunii Tişrei si se termină pe 22 Tişrei, cu Sărbătoarea Bucuriei Torei ( Simchat Torah din cea de – a opta zi de sărbătorire),  în care poporul se strânge să cinstească şi să-I mulţumească lui Adonai, prin cântece şi jocuri, pentru darul preţios al Torei sfinte. Desi Simchat Torah cade la sfârşitul  Sărbătorii Corturilor, ea are statutul unei Sărbători individuale. Ca toate celelalte Sărbători de pelerinaj, Sukkot-ul are o puternică implicaţie domestică. Această Sărbătoare  marchează timpul secerişului final de toamnă, înainte de căderea iernii. De aceea se mai numeşte familiar  şi Sărbătoarea Secerişului. Aşa cum găsim scris în Şemot ( Exod  ) 23 : 16 : ,, Să ţii sărbătoarea secerişului , a celor dintâi roade din munca ta , din ceea ce vei semăna pe câmp; şi să ţii sărbătoarea strângerii roadelor, la sfârşitul anului, când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale.” Sukkot-ul este timpul când toate roadele câmpului , ale livezilor şi  ale viilor sunt  strânse şi adunate în hambarele arhipline, în teascurile pentru vin şi pentru ulei. Este sezonul în care truda şi transpiraţia semănatului se întorc ,  într-o binecuvântată răsplată , către agricultorii harnici şi pricepuţi. Toţi fermierii sunt veseli şi bine-dispuşi , de aceea , fără nicio îndoială,  Sukkot-ul este timpul bucuriei , împlinirii  şi al mulţumirii.  Fiind mai lungă decât celelalte două Sărbători de pelerinaj –  Pesach-ul si Shavuot-ul  –  Sukkot –ul este definit ca fiind Anotimpul ( Sezonul )  Bucuriei .
Regele Solomon a dedicat Templul în timpul Sărbătorii Corturilor ( 1 Regi 3 ). De aceea Sukkot –ul se mai numeşte şi Sărbătoarea Dedicării. Ea a fost prăznuită  după exilul babilonian ( Ezra 3 : 1- 4 ).
Un alt nume dat Sukkot –ului  este acela de  Sărbătoarea Popoarelor . Această titulatură este cât se poate de reală – şi mai ales va fi,  în Mileniu,  când Sukkot-ul  va fi  sărbătorit de toate popoarele pământului – pentru că la Ierusalim, într-o astfel de ocazie, vin chiar şi în zilele noastre,  copiii lui Dumnezeu din toate naţiunile să se închine Dumnezelui evreilor. În ceea ce priveşte prăznuirea din Împărăţia Mesianică , trebuie să se împlinească planul lui Elohim cu privire la Israel,  aşa cum el ni se înfăţisează  în Legământul făcut cu Avraam. Din acest Legământ reiese clar că toate familiile pământului vor fi binecuvântate în acest patriarh –  prin descendenţii lui  ( vezi  Geneza 12 : 3 ) – pentru că într-adevar , din Avraam Dumnezeu Şi-a ridicat un popor al Lui , Israel , care să fie o binecuvântare pentru toată lumea.  Noi însă ştim că această promisiune se împlineşte deplin  în Ieşua Ha Maşiach, asa cum bine precizează rabi Şaul , alias apostolul Pavel,  în Galateni 3 : 8, 14, 16 : ,,Scriptura , de asemenea , fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihanite pe Neamuri , prin Credinţa , a vestit mai dinainte lui Avraam, această veste bună :  toate neamurile vor fi binecuvântate în tine … pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, in Hristos Isus , aşa că , prin credinţă , noi să primim Duhul făgăduit.
        Tot  legat de această Sărbătoare este si Simchat Beit Ha Şoevah  ( Bucuria apei care se revarsă ),  o ceremonie care se executa  în Templu , nemenţionată în Torah , dar  descrisă in Mişna. Apa, care se revarsă într-un şuvoi de lumină,  simbolizează bucuria pe care Torah o legiferează pentru toti cei  care  ţin Sărbătoarea Corturilor. Nu există nicio altă Sărbătoare în care Bucuria să se instituie ca o poruncă , de aceea Sukkot-ul se mai numeşte şi  Anotimpul Bucuriei , aşa cum Pesach-ul  se mai numeşte  Anotimpul Eliberării , iar Şavuot –ul  Anotimpul dăruirii şi primirii Torei .  Ritualul apei care se revarsă este relatat în Mişna , si se desfăşoară într-un cadru de intensă bucurie, poporul invocă în  strigăte şi chiote  Judecata divină cu privire la căderea ploii de  care aceasta  este direct răspunzătoare înaintea lui Adonai.  Această ceremonie se oficiază în fiecare zi , mai puţin în prima zi de Sukkot. În Talmud ceremonia apei este descrisă cu multe detalii , inclusiv imaginile în care se poartă imense torţe care ard,  în timp ce se execută diverse  sărituri şi tumbe. Toate acestea fac parte din acest ritual al veseliei. Talmudul precizează : ,,Cine nu se bucură de  locul unde apa curge , niciodată nu se va bucura cu adevărat   în viaţă. “ Ritualul căderii apei este aşadar prilejul  răspândirii unei mari bucurii printre  evrei.
Un alt ritual care ţine de aceeaşi ceremonie a bucuriei curgerii apei, este Iluminarea Templului. Potrivit Mişnei , la sfârşitul primei zile din Sukkot,  preoţii şi leviţii coboară în curtea destinată femeilor. Aici sunt  4 lumânări enorme – 4 candelabre –  fiecare fiind aşezată  în câte un suport înalt, din aur curat. Deasupra fiecărui suport de lumânare există  un vas mare de aur , iar lângă fiecare suport stă sprijinită câte o scăriţă. Patru  tineri, aleşi  din familiile preoţilor, se vor urca pe scăriţe tinând în mână vase speciale , pline cu ulei de măsline,  pe care îl vor turna în vasele de aur ale lumânărilor uriaşe. Preoţii şi leviţii vor folosi ca fitile propriile lor veşminte de ceremonie , la  care numai în astfel de ocazii au dreptul să renunţe. Lumina  emanată de  cele 4 candelabre este atât de strălucitoare , încât,  conform relatărilor Mişnei – nicio curte din Ierusalim nu rămâne neluminată de libaţia căderii apei. Totul este o ceremonie !  Evrei pioşi, membri ai Sanhedrin-ului , cărturari de vază , lideri ai diferitelor şcoli ,  vor dansa de bucurie în această noapte , vor  purta în mâini torţe aprinse,  şi vor recita psalmi de laudă în onoarea lui Adonai. Întregul Ierusalim străluceşte ca un diamant, scăldat într-o veselie proaspătă şi pură,  întocmai ca uleiul din cele patru candelabre.

a. Semnificaţia culturală a Sărbătorii Corturilor
                 Intrarea în Ţara Promisă /  Marea Bucurie

          În fiecare zi se comemora  în afara Templului o cu totul altă ceremonie . Preoţii se împart în trei mari grupe în timpul prăznuirii Corturilor . Prima grupă sunt cei care oficiază sacrificiile,  aşa cum sunt ele prezentate în Numeri 29.  În tot acest timp , pe măsură  ce prima grupă execută sacrificiile în  Templu, a doua grupă de preoţi iese afară şi se indreptă spre poarta dinspre răsărit , catre Valea Motzah , unde se strânge de obicei cenuşa la fiecare început de Şabat. Aici ei vor incepe să taie trestia , care nu are voie să fie mai mică de 25 de picioare lungime. După aceea se formează o linie cu toţi preoţii care ţin în mâini crengile de trestie.  În spatele acestei linii , la o oarecare distanţă ( aprox 25-30 picioare, cât este de fapt lungimea standard a trestiei ) se formează un alt rând de preoţi cu trestii în mână. Se formează în acest fel rând după rând de trestii. Înapoi,  drumul spre Templu este înţesat de pelerinii care au venit să sărbătorească Corturile la Ierusalim , conform poruncii lui Adonai. La un semnal preoţii vor face un pas cu piciorul stâng , apoi cu cel drept , legănând trestiile înainte şi înapoi. Între timp , cel de-al treilea grup de preoţi , sub directa conducere a marelui preot, vor ieşi din Templu îndreptandu-se spre Poarta Apei. Ei de fapt se vor îndrepta spre Bazinul  Siloamului , care se mai numeste şi ,,apa liniştit – curgătoare.” Aici marele preot,  care ţine în mână un vas de aur curat , îl introduce în apa dătătoare de viaţă, umplând bolul cu acest lichid binecuvântat. Preotul care îl asistă ţine în mână un vas plin cu vin. Chiar în clipa în care preoţii din Valea Motzah încep să marşăluiască înapoi spre Ierusalim,  atunci încep şi cei din Siloam să se întoarcă într-acolo. În timpul mersului trestiile produc un foşnet în aer , care se amplifică  în momentele apropierii de Ierusalim. Cuvântul pentru  v â n t,  în ebraică , este  R u a c h . Cuvântul pentru  s p i r i t  este tot R u a c h . De aceea,  acest ritual are o funcţie simbolică puternică , el este o reprezentare cât se poate de plastică a Spiritului Sfânt care coboară în valuri, într-un susur blând,  asupra oraşului Ierusalim.
            În timp ce fiecare dintre cele două grupuri ajung la porţile lor, şofarul începe să sune cu putere.  După  şofar ( care întotdeauna trebuia să anunţe certitudinea şi triumful  Prezentei divine )   se ridică un preot  care va începe să cânte din fluier ( fluierul îl reprezintă pe Mesia  şi  poartă numele de ,, cel străpuns ” ). Cum este străpuns ( găurit ) fluierul,   asa a fost  si Ieşua străpuns  în timpul crucificării ( Ioan 19 : 34- 37 ), rănile, loviturile şi cuiele i-au marcat Trupul, stigmatizându-l. Cântăreţul din fluier va conduce cele două grupuri de preoţi. Cel străpuns  va cânta  pentru a conduce vântul  şi  apa în Templu. Preoţii care au venit dinspre Motzah  foşnind trestiile,  vor intra în Templu şi vor înconjura altarul de 7 ori. Preoţii din prima grupă, care între timp  au săvârşit sacrificiul animalelor , se vor îndrepta spre altar pentru a pune jertfa în foc. Apoi,  marele preot şi ajutorul lui vor urca înspre altar, în timp ce tot poporul  adunat ca un singur om afară în curte , va începe să cânte  Mayim : ,, Vom scoate cu bucurie apa din izvoarele mântuirii.” ( Isaia 12: 3 ). Marele preot va turna conţinutul vasului său asupra unui animal de pe altar, în dreptul coarnelor. La fel va face şi preotul mai tânăr:  va turna vinul peste aceeaşi jertfă. Sunt două vase construite în altar, unul pentru apă şi celălalt pentru vin.  Apa şi vinul se toarnă împreună  peste jertfe,  în timp ce preoţii care-au purtat trestia o vor aşeza în jurul altarului , construind astfel o sukkah ( de fapt,  o splendidă imagine a ocrotirii  lui Adonai  ).

   b. Semnificaţia mesianică a Sărbatorii Corturilor
             Împăraţia Mesianică / Mileniul

         În descrierea de mai sus se oglindeşte maiestuos Persoana lui  Ieşua Ha Maşiach,  Mântuitorul nostru Preaiubit, şi intreaga semnificaţie a Jertfei Sale. El a fost aşezat pe altarul de ispăşire  ( pe cruce  )  iar din  inima Sa  străpunsă ( Isaia 53: 5 , Ioan 19: 34 )  a curs sânge şi apă.  Prin El,  Dumnezeu – Tatăl a realizat ocrotirea ( acoperirea ) tuturor acelora ce vor crede în Jertfa Sa,  şi se vor adăposti în ea.
       Vinul în Sfânta Scriptură este simbolul căsătoriei, al sângelui, al legământului, al bucuriei  şi al lui Mesia. Preoţii aşezau crengile de trestie formând o chupah ( cupola specială folosită la oficierea căsătoriilor ). În timp ce marele preot turna apă din vasul de aur  pe altar, ajutorul lui  turna din vasul sau de argint vinul. Când Ieşua a fost crucificat pe lemn ( simbolul altarului ) , coasta I-a a fost strapunsă şi din inima Sa a tâşnit sânge şi apă. Ieşua , mai bine decât  toţi contemporanii Săi , înţelegând profunzimea jertfelor care se oficiau în Templu , a spus despre Sine că El este Apa Vie  după care însetează orice suflet  –   conştient sau inconştient (  Ioan 7 : 37-38 ).
Dumnezeu a dorit ca poporul Israel  să  construiască un cort  în pustie deoarece EL chiar a tânjit ( aşa cum o face şi astăzi )  să locuiască în mijlocul poporului Său ( Exod 29 : 44-45 ).  Spiritual vorbind , Cortul Întâlnirii  a fost lăsat de Dumnezeu ca să ne înveţe despre o dimensiune mult mai înaltă a părtăşiei Dumnezeu – Om,  cea care vizează comuniunea mediată de Duhul Sfânt  într-un templu de carne ,  sfinţit şi dedicat lui Dumnezeu ( 1 Corinteni 6: 19 ).
             În timpul vieţii pământeşti a lui Ieşua , Sărbătoarea Corturilor a fost cea mai impozantă scenă de pe care se putea vedea , în toată splendoarea Sa, lucrarea de salvare prin Mesia cel Adevărat. Fiul lui Elohim si Fiul lui David , deopotrivă ,  a venit pe acest pământ ( există dovezi clare în acest sens , potrivit recensământului la  care Maria şi Iosif, părinţii pământeşti ai Pruncului ,  au fost obligaţi să participe –  şi nu întâmplător ! –  Luca 2 : 1-7 ) în prima zi de Sukkot , şi a fost circumcis după 8 zile, chiar de Simchat Torah. Iată ce DAR pretios am primit noi, evreii şi neamurile , împreună, cu ocazia acestei Sărbători a Bucuriei Noastre.
            Apa ( ploaia  )  are o semnificaţie cu totul aparte în celebrarea Sukkot-ului ( aşa cum am văzut în cele prezentate mai înainte ), o semnificaţie care depăşeste utilitatea ei practică din timpul sezonului agricol al semănatului şi al seceratului. Ploaia reprezintă Prezenţa masivă a Duhului Sfânt în viaţa credincioşilor. Potrivit profetului Ioel, Ploaia Duhului Sfânt se poate revarsa  peste orice faptură umană ( Ioel 2 : 28-29 ). Numai prin Duhul Sfânt, ,, vom putea scoate apa cu bucurie din izvoarele mantuirii “ ( Isaia 12: 3 ).
        Sukkot-ul  ne-a fost lăsat de către Dumnezeul nostru ca să ne înveţe despre  Împaraţia  Şabatică, despre Mileniu, când pământul va manifesta cea mai copleşitoare  Ploaie a Spiritului Sfânt, care îl va înviora şi îl va reface , după suferinţa provocată de căderea în păcat ( Zaharia 8: 12 ).
         Azi, foarte mulţi dintre evreii mozaici, mulţi dintre cei  mesianici sau dintre multi alţi urmaşi sinceri ai lui Ieşua,  îşi părăsesc,  în timpul celor 7 zile sărbătorire , locuintele lor,  preferând să trăiască în sukkot (  pe care şi le  construiesc  lângă locuinţele lor obişnuite ).  Acest cort rustic,  sukka-ua , simbolizează starea pe care o trăim noi oamenii,   limitaţi fiind de diversele noastre vremelnicii pământeşti ( de la familii, job-uri,  până la congragaţiile şi comunităţile în care trebuie să ne desfăşurăm viaţa de ucenici  ai Marelui Învăţător ) . Când va veni Regele,  şi va instaura Împăraţia Păcii  cu sediul în Ierusalim, vom uita de toate temporarele  noastre sukkot ,  pentru că vom fi,  fiecare dintre noi,  adevarate pietre vii în Templul Lui.  Numele Lui Ieşua Ha Maşiach  să fie glorificat în veci ! Şi cei ce se bucură să strige : Amen ! Baruch Habba be Şem Adonai !

                         (  Prezentare de Daniela Reghina  Onu;  Bucureşti – Octombrie 2011 )

52 de răspunsuri la Sărbătoarea Corturilor – Sukkot סוכות

 1. Pingback: SARBATORILE DOMNULUI – ( 5 ) | otnielabattzion

 2. Dana zice:

  Hag Sukkot Sameach!

  Si pentru ca Sukkot poarta numele: „zman simchateinu” -Sarbatoarea bucuriei nostre- eu va doresc tuturor pace si bucurie sub protectia lui Yeshua Ha Mashiah.
  Sukka Shalom!

 3. Madi zice:

  Shalom Otniela ,

  Cred ca trebuie sa-ti multumim pentru aceste prezentari , pentru ca aceste lucruri nu se stiu de catre biserici. Am invatat foarte multe lucruri din articolele despre Sarbatori, si am invatat multe lucruri de cand urmaresc acest sait. Otniela sa fii binecuvantata cu multa Pace, cu mult Har, cu multa sanatate. Domnul sa te mangaie dupa toate suferintele tale, din care EL te-a scos victorioasa ca pe o adevarata fiica a lui Iacov. Multumim ca esti a noastra, ca te avem. Domnul Isus sa-ti bucure inima in aceasta sarbatoare a Sukotului.
  Domnul nostru sa te binecuvinteze !

  • Draga Madi,

   Shalom ! Multumesc pentru afectiunea prieteniei tale. Intr-adevar , Dumnezeu a fost de partea mea, nu stiu daca am meritat atat de mult HAR. Numai ca in viata sunt lucruri care vin si pleaca – pentru asta sunt predestinate – si sunt lucruri care raman. Ceea ce ramane este ceresc , este vesnic. Cred ca marea problema a credinciosilor din zilele noastre consta in incapacitatea de-a separa ceea ce este de pret, de ceea ce este fara pret. Un om care stie sa faca asta este un intelept veritabil. Iar eu dupa o asemenea Intelepciune tanjesc acum.
   In rest DUMNEZEU ESTE BUN ! EL este Parintele oricarei mangaieri . Un Cuvant incarcat de Lumina a fost intotdeauna pentru mine 2 Corinteni 1 : 3-6 . Intr-adevar , NIMIC NU ESTE LA VOIA INTAMPLARII IN VIATA NOASTRA. Scopul lui Dumnezeu este sa Se proslaveasca si sa ne proslaveasca prin SUFERINTA. Glorie Lui ! Tot ceea ce este de folos Imparatiei ne este dat in Fiul Tatalui Preaiubit .
   Dumnezeul lui Avraam sa te binecuvinteze cu mult Shalom !

 4. iULIAN zice:

  Frumos ! Si de acord cu „antescriitoarea” mea. Era gata sa dau copy, paste.

 5. cimm zice:

  Frumoasa descriere.Dar sunt multe elemente noi ,fata de ceea ce citim noi in Vechiul Testament.Sa fie aceste elemente noi ,produsul final al talmaciri Legii de catre invatatori Legii,sau sunt doar niste obiceiuri transformate in traditi .De exemplu:Ritualul caderii apei:,apoi impartirea preotilor in trei grupe..,iluminarea Templului…,inconjurarea altarului de sapte ori si trestiile…,si altele.Au fost putini oameni in istoria Israelului care au tinut sarbatorile exact dupa scripturi ,dupa Lege.Care sa fi fost oare cauza.?Lipsa talmaciri scripturilor sa fie oare o cauza.?Domnul sa ne dea talmacire la Cuvantul Lui.Amin.Domnul Dumnezeu sa binecuvanteze Israelul in veci .Amin.

  • Multumesc, cimm ! Nu sunt chiar asa de multe elemente noi in aceasta descriere. Daca vom citi cu multa atentie Vechiul Testament , in special Cartile lui Moise, Pentateuhul, vom constata cat de multe lucruri se leaga si se combina armonios, intre ele, in traditia iudaica, pentru ca finalul sa indrume spre Mashiach , Unicul , Adevaratul, Preaiubitul Fiu al Tatalui Ceresc. Chiar Sarbatorile Domnului din Levitic 23, desi sunt descrise destul de sumar in Vechiul Testament – in Biblie ne-a fost lasat Esentialul necesar MANTUIRII – totusi o mai atenta aplecare spre obiceiurile evreilor nu poate nicidecum dauna , dimpotriva intelegerea dimensiunii spirituale este sporita in noi si luminoase orizonturi. Cu siguranta Biserica ar fi mult mai implinita in viata ei de rodnicie spirituala daca lucrurile ar fi cercetate intrand in gandirea evreiasca – pentru ca ne place sau nu ne place, asa a ingaduit Dumnezeu : Mantuirea vine de la iudei.
   Pot sa va asigur ca evrei au stiut sa-si tina sarbatorile. O stiu si astazi, nimic nu se pierde , totul este performat cu minutiozitate, in cea mai fidela contemplatie. Nu asta le lipseste evreilor, in niciun caz. Lor le lipseste Adevarata Ispasire, Adevaratul Sange, Adevarata Jertfa. Dar va veni si asta, Dumnezeu a promis , este Cuvantul Lui, nu al unui om. Pana atunci insa trebuie sa ne bizuim pe cele mai frumoase Promisiuni cu privire la Israel – si Slava Domnului, nu sunt putine ! – onorandu-L pe Dumnezeu prin rabdarea Credintei noastre.
   Sa fiti binecuvantat cu un minunat Shalom in inima ! Va multumim pentru interventiile pe acest blog.

   • cimm zice:

    Amin.Mantuirea vine de la iudei ,asa este si asa o ramas.Ce am scris mai sus nu am scris cu vreo rea intentie.Mi a dat de gandit doar ce am citit din postarea dumneavoastra,obiceiurile si traditiile si modul in care elle se tin .Nu stiu cit de mult au ajutat ele sau ajuta pe popor sa gaseasca mantuirea ,sa il gaseasca pe Hristos .Stim bine ca apostolul Pavel a fost un bun cunoscator al Legii,avea o ravna foarte mare pentru toate obiceiurile ,era neprihanit in ce priveste Legea,ba mai mult cind harul era in plina floare el era prigonitor al bisericii,al ucenicilor .Eu cred ca el el era prea captat de obiceiuri si traditi incat nu a fost instare sa citeasca vremurile in care traia,Legea si obiceiurile din vremea de atunci nu i a deschis ochii deloc ca Mesia a venit , a suferit dupa scripturi ,a murit dupa scripturi si a inviat dupa scripturi .Insa fiindca a fost ales de Dumnezeu inca din pantecele mamei lui,nu a ramas in intunerec,Dumnezeu l a chemat ,i sa descoperit,ba mai mult Hristos l a chemat la o slujba de mari dimensiuni aceea de apostol al neamurilor,tocmai ca sa se implineasca si Cuvantul spus de Isus femeii samaritence ca „”””mantuirea vine de la iudeiii””””,si asa a fost.De la iudeiii mantuirea s a raspandit in toata Asia ,Grecia ,si la Roma iar mai tarziu in toata lumea.Pe de alta parte nu inteleg inca gandirea evreiasca,recunosc insa ca de ani de zile ma lupt sa inteleg gandirea lui David din psalmi ,si inca cuget aproape zi de zi la David si la felul lui de a fi ,si la felul in care si la cistigat pe Dumnezeu pentru totdeauna.Am o mare dragoste pentru poporul lui Israel,mi as fi dorit sa fiu si eu evreu .Va citesc cu drag postarile , cu nostalgie chiar.

   • cimm , va inteleg perfect nedumeririle. In niciun caz nu va banuiesc de rea intentie, dimpotriva , ma bucur ca va ganditi serios la toate aceste aspecte pe care le-ati mentionat. Va marturisesc sincer ca si eu m-am gandit deseori de ce rabbi Sh`ul ( apostolul Pavel ) nu s-a intalnit niciodata Face to face cu Yeshua Ha Mashiach , desi au fost contemporani. Varianta D-voastra vine cu o explicatie , insa eu nu cred ca tocmai ravna apostolului pentru Lege, din perioada pre – christica l-ar fi putut vaduvi pe acesta de intalnirea cu Mesia cel Adevarat. Sa nu uitam ca Dumnezeu se uita la INIMA omului si la MOTIVATIA slujirii . Cum slujim ? Cu sinceritate , cu devotament sau un anumit scop strain, material, fie el cat de infim, se mai strecoara din cand in cand in aceasta motivatie ? Eu cred ca tanarul Sha`ul era foarte sincer in devotamentul si in slujirea lui , pe care din nefericire le-a lasat sa alunece spre un fundamentalism fanatic ( asa se explica si prigoana pe care a declansat-o impotriva sectei crestin-nazarinene , nou aparuta , Fapte 8: 1, 9: 1-2 ). Desigur, nu incerc sa-i justific actele de nesabuinta , insa chiar atat intelegea el la acel moment, asa isi constientiza el Dumnezeul , aparand Iudaismul, si valorile lui, de orice influenta straina . Si de ce sa-l judecam prea tare pe Sha`ul din Tars, care inca nu-L cunostea pe Mantuitorul, cand, astazi, multi dintre cei care pretind ca IL cunosc si Ii slujesc , sunt mult mai atasati de valorile unei Biserici sau Congregatii decat de Insusi Christos, si ar calca si peste vii si peste morti doar ca sa-i mentina acesteia stindardul sus, pe culmi.
    Cred ca rabbi Sha`ul a fost sincer indeajuns , pentru ca din momentul in care s-a intalnit cu Mantuitorul lui Drag, pe drumul Damascului, toate celelalte lucruri bune dinainte au coborat dezolant pentru el la nivelul de gunoi. Apoi sa nu uitam ca toate sunt dirijate de Sus, iar lui Sha`ul nu-i sosise inca timpul. A trebuit ca Biserica sa treaca la iminenta prigoana, promisa de Yeshua , pentru ca lucrurile sa se indrepte spre tanarul rabin fanatic, zelos si intransigent, care ( asa cum D-voastra precizati ) a fost ales ( eu cred in predestinare , nu si intr-una oarba ), din pantecele maicii lui, pentru o asemenea Lucrare de anvergura : sa fie apostolul Neamurilor. Intr-un fel Dumnezeu, desi i-a folosit minunat pe toti cei 11 ucenici, fara mintea, cutezanta, instruirea, educatia, cultura si devotamentul lui rabbi Sha`ul nu ar fi putut realiza acest Vis Unic al Inimii Lui : mantuirea Neamurilor, altoirea ramurilor in Smochin.
    In ceea ce priveste grija pentru gandirea evreiasca… nu cred ca trebuie sa va faceti prea multe probleme. Aveti esentialul : il iubiti pe Israel ! Restul vine de Sus, pe deasupra.
    Dumnezeul lui Abraham , Itzak si Yakov sa va binecuvinteze sufletul cu Pace si Bucurie !

 6. Pingback: triouvzsitz

 7. Pingback: aramnitso

 8. Pingback: arminioun

 9. Pingback: Turda: „trotuarul-stadion” « Zamfir Turdeanu' – un turdean (aproape) ca oricare

 10. Pingback: SARBATORILE DOMNULUI – ( 5 ) – ( Remember ) | otnielabattzion – עותניאלה בת ציון

 11. Nora R. zice:

  Shalom multstimata si iubita Otniela !! Am citit prezentarea despre Sukkot. Este minunata, cu multe elemente noi din traditia evreiasca, lucruri noi pe care noi nu le stiam. As vrea sa te intreb ( ti-am citit articolul despre Imparatia mesianica ) daca toate aceste lucruri se vor pastra cu strictete atunci cand se va construi templul din Ierusalim. Nu prea vad cum se va construi din cauza moscheei lui Omar , dar sa zicem. Dumnezeu sa te binecuvinteze pentru toata osteneala ta. ( ne cunoastem de aceea mi-am permis sa te tutuiesc pe blog , Otniela , cu acelasi respect,bineinteles ) Sarbatori fericite !

  • Draga Nora , Shalom ! Asa cum am mai afirmat , in alte cateva comentarii legate de acest subiect, eu sunt dintre cei care cred ca Templul al Treilea se va construi , cu sau fara moscheea lui Omar. Planul lui Dumnezeu cu privire la Israel ( si cu privire la intreaga omenire, de altfel ) nu atarna de un edificiu oarecare, construit din apa, piatra si mortar. Planul lui e mult mai cuprinzator si mult mai inalt, si el se va infaptui cu Da si Amin, pentru ca Dumnezeul nostru este Adevaratul DUMNEZEU. Slava lui HaShem !!! Da, cred ca Sarbatorile se vor tine frumos timp de 3 1/2 ani in Templul al Treilea. Dupa aceea , Antichristul va interzice jertfele si ii va prigoni pe evrei, asa cum profetul Daniel – profetul poporului Israel , prin excelenta – ne-a profetit inspirat de Spiritul Sfant, in Cartea Daniel , capitolul 9. Din nefericire Cel de-al Treilea Templu nu va avea o viata foarte lunga.
   Mangaierea noastra este insa in Revenirea lui Mesia , mai precis in Rapirea alesilor Sai, astfel incat plagile, si toate celelalte dureri ale Necazului cel Mare , sa nu mai fie traite pe acest pamant supus , atunci, maniei lui ADONAI. Sa fim pregatiti, oricand shofarul poate suna. Binecuvantari sfinte din Sion Nora , tie si familiei tale !

 12. Viorel zice:

  Sarut mainile, doamna sau domnisoara Otniela , sa nu gresesc.
  Sunt incatat de aceste frumoase explicatii, pe care ni le-ati pus la dispozitie pe acest blog. Nu sunt pastor , sunt medic , dar predic in biserica. Va spun sincer, blogul d-voastra , cu toate cele scrise este o adevarata mana pentru credinciosi. Asa o explicatie frumoasa ati dat Sarbatorii Corturilor , cu atatea elemente noi si bineinteles, scripturale.
  Am si eu doua intrebari l ? Chiar credeti ca templul no 3 se va construi la Ierusalim ? Dupa Necazul cel Mare , cand Antihrist va fi legat, ce se va intampla cu acest edificiu daca Antihristul s-a instalat in el pentru inchinare ? Sarbatoare binecuvantata !

  • Viorel , Shalom si Bun Venit pe Muntele Sionului ! Ma bucur mult , cred ca este una dintre cele mai frumoase laude pe care le poate receptiona un blog mesianic : sa fie MANA pentru credinciosi. Slavit sa fie Mashiach !!! Sarbatoarea Corturilor prefigureaza ( de altminteri toate Sarbatorile din Levitic 23 au o simbolistica Brit Chadasha bine conturata ) Imparatia Shabatica sau Mileniul. Dumnezeu – Yeshua Ha Mashiach va locui in mijlocul poporului Sau si Se va bucura de EL , asa cum scrie profetul Tefania in capitolul 3 : 17 din Cartea sa. Despre toate aceste lucruri aveti mai multe detalii aici : https://otnielabattzion.wordpress.com/spiritualitate-protestanta/imparatia-mesianica-mileniul/ .
   Da, cred ca Templul al Treilea se va construi la Ierusalim, conform profetului poporului Israel , Daniel ( Daniel cap. 9 ), conform profetilor Zaharia, Ezra , Isaia, Ieremia , Ezechiel. Dupa Necazul cel Mare , Antichrist NU VA FI LEGAT. El va fi spulberat de a doua Venire a lui Mesia , care Se va intoarce in Ierusalim , pentru a imparati 1000 de ani , in Shalom, peste intreg pamantul ( vezi Isaia 60-66 ), restaurand Omul, Firea , Pamantul si tot Universul. In timpul acestei Domnii Dumnezeiesti , Satan va fi legat.
   Probanil ca la a doua Venire a lui Mesia , Templul al Treilea va fi nimicit , odata cu Antichrist , urmand sa se construiasca un al Patrulea Templu , curat, sfintit in care Yeshua va fi Marele Preot. Ma indoiesc de pastrarea unui edificiu in care Antichrist s-a autoproclamat Dumnezeu, un templu care va fi eminamente infestat de duhoarea blasfemiei celui rau.
   ADONAI sa va binecuvinteze cu mult Shalom in slujirea Dvs.

 13. Ibanescu Rodica Alice zice:

  Otniela , studiul acesta este minunat ! Am descoperit multe lucruri noi si profunde in care simbolurile sunt atat de concret explicate, Vechiul Legamant si Noul Legamant se impletesc atat de frumos.
  Cel mai mult mi-a placut youtube-ul in care doamna aceea vorbeste ( si Dvs ati amintit acest lucru in studiu ) ca Domnul Isus Iesua S-a nascut de sukkot. Mi se pare atat de frumos !
  Fiti binecuvantata ! Asteptam multe si binecuvantate scrieri in care Biblia sa straluceasca – asa cum de altfel , ati facut-o si pana acum. Sarbatori fericite !

 14. Rares M. zice:

  O prezentare excelenta ! Informata, concreta si spirituala. Am invatat ceva din ea si mi se pare foarte interesant. Sarut mana. Va multumim , Doamna Otniela ! Studiile Dvs despre mesianism sunt foarte echilibrate.

 15. T. A. Tebow zice:

  Dear Otniella , my sister in Yeoshua ha Meshiakh, it was a blessed time reading your study about Sukkot. You are indeed a very good teacher and hopelly I believe many are blessed and refreshed in their spirits when they read your articles.
  we do pray for you here in London at Beit Nitzakon and all messianic people in Romania be blessed in Meshiakh . Chag Sameakh Yakham !

  • Shalom , T. A. Tebow ! So nice for you to come again and visit my site. Long time ago this happened. Thanks very much for your wonderful words and , surelly, I need to thank you for your precious prayers for me. Prayers are always fit and joyable. Greetings to our brothers ans sisters at Beit Nitzakon Community, from our Romanian Messianics. May all of you be blessed from Zion !

 16. Mihai Costea zice:

  Otniela , va doresc in primul rand un Sukkot in binecuvantarile Celui pe care Il slujiti cu mult drag. Sa va bucurati inca o data de toate promisiunile minunate din Biblie promise evreilor ca popor ales, si bineinteles un Shabbat plin de credinta si speranta.
  V-am citit articolul si mi se pare foarte fain. You -tuburile sunt super de asemenea. Fiti ocrotita si rasplatita pentru toata osteneala. Sarut mana. Shabat Shalom !

 17. Lisa zice:

  Superbe explicatii , Otniela ! Fie ca Hashem sa-ti rasplateasca dragostea ta truditoare. Am citit tot si m-am bucurat cat de frumos lucreaza Adonai , in Tanakh si in Brit Chadashah. Sa fii iubita ! Chag Sukkot ! Shabbat Shalom U vorach !

 18. Shalom , Prieteni ! Sunt onorata , chiar mangaiata in sufletul meu , sa stiu ca v-ati simtit bine la acest topic. Ma bucura interesul Dvs viu pentru Sarbatorile din Levitic 23. Si cred ca si Imparatul nostru Se bucura… Mai ales ca Shabatul a venit , iar inima noastra trebuie sa se odihneasca deplin in DOMNUL Shabat-ului. Glorie Lui !
  Va doresc tuturor limpezire si prospetime in relatia cu Fiul lui Dumnezeu. EL ne-a facut o minunata promisiune in Yohanan 7: 38 pe care o putem lua cu noi in fiecare zi. Sa fiti cu totii binecuvantati din Sion ! Shabat Shalom !

 19. Ralu Ilie zice:

  Pace. in urma cu putin timp, am primit de facut un proiect la facultate, pe o tema la alegere. Am ales ca tema Sarbatoarea Corturilor, urmand sa ma documentez mai mult cu privire la traditiile cuprinse. Astazi am vizitat dupa foarte mult timp blogul dumneavoastra, si am gasit acest articol plin de informatii utile. Am vrut doar sa va spun ca articolul mi-a fost folositor, si sa va multumesc. Fiti binecuvantata 🙂

  • Draga Ralu , Shalom ! Bine ati venit pe acest blog ! Stiti la ce ma gandeam in timp ce va citeam comentariul ? Ca la Domnul nostru, Yeshua Ha Mashiach, a venit un singur fost lepros – din cei zece vindecati – sa ii multumeasca pentru iertare si vindecare. Bineinteles, parafrazez exagerat, insa Modelul ramane.
   Ma bucur ca acest umil studiu v-a fost de folos si ati gasit motive de inspiratie in continutul lui. De aceea am si postat aceste studii, sa fie citite si folosite pentru Gloria CELUI PREAINALT. Sunt sigura ca fratii mei nu vor uita sa indice sursa , numele autorului si link-ul , atunci cand vor folosi informatiile de pe acest blog. Cred ca intr-o lume care se descurca cum poate , copiii lui DUMNEZEU sunt chemati sa fie Lumina in toate lucrurile, onorandu-si astfel Chemarea, Tatal Ceresc , si fratii de Legamant si Credinta.

 20. Pingback: Dosimeter

 21. Pingback: CHAG SUKKOT! – 5774 | otnielabattzion – עותניאלה בת ציון

 22. Adrian Boluda zice:

  Sărut mâinile, Otniela ! Superbă prezentare, cu multe elemente interesante. Intuiam eu că Mântuitorul nu S-a născut de Crăciun, în decembrie… Dumnezeu să fie cu Dv !

 23. Calvin zice:

  Şalom şi o întrebare, vă rog distinsă doamnă Otniela. Ce sărbători evreieşti rămân valabile în Mileniu. Aceasta am înţeles se va comemora. Altele ? Sărut mâna pentru răspuns.Cu respect.

  • Shalom. Se va comemora tot ceea ce scrie in Levitic 23 ! Nici mai mult, nici mai putin decat ce scrie. Domnul nu a venit ” sa strice Legea ( Ordinea Tatalui ) ci s-O implinesca la un nivel superior de Iubire, Altruism si Bunatate…impreuna cu ” lepadarea de sine.” (Adica sa – ti iubesti aproapele cel putin tot atat de mult cat te iubesti pe tine).Domnul oricum ne-a demonstrat ca ne-a iubit mai mult decat S-a iubit pe Sine !!!
   Cine este aproapele Dvs, domnule Calvin ?

 24. Violeta zice:

  Multumesc pentru lamuririle acestea Otniela,Dumnezeu sa va binecuvinteze !

 25. un ucenic zice:

  shalom. cam asa este. Ieshua, cred si eu, s-a nascut de aceasta Sarbatoare pentru ca tine 8 zile ( timpul pina la taierea imprejur ). Domnul sa va binecuvinte sora Otniela !

 26. yossy zice:

  Shallom from our Lord Yeoshua Ha Moshiakh, and thanks for this article so well developped for us the readers. May God of Jakob bless you dear sister Otniella Bat Zion!!!!!

 27. Arlette Şerban zice:

  Să fiiţi binecuvântată! Har bogat şi îndurare în noul an evreiesc!

 28. Ellena zice:

  Asteptam sarbatoarea aceasta cu dor, caci toti ne vom intilni in ea si Domnul Iisus va fi Imparat in mijlocul nostru. Binecuvintari si har! – Tefania 3:17

 29. Ilinca zice:

  Shalom. as avea o intrebare. de ce evreii mesianici cred in Mileniu? Va multumesc!

 30. Pingback: Sukkot – 5778 | otnielabattzion – עותניאלה בת ציון

 31. Cezar 100 zice:

  E clar. Se pare că Iisus Hristos S-a născut în Sukkot.Tare de tot! Mi-a mai spus cineva acest lucru. Curios că era preot ortodox.

 32. Ana Kaaler zice:

  Shalom stimată doamnă Otniela Bat Tzion! Am o întrebare, evreii mesianici fac succa?

 33. Paula zice:

  Noi crestinii din biserici putem tine sarbatorile evreiesti, daca nu suntem evrei?

 34. Cezar 100 zice:

  Sărbători fericite! Şalom!

 35. Amedeo Roth zice:

  Am citit, interesant! Şabbat Şalom!

 36. 583 zice:

  Mulțumezc pt informatii! Shalom

 37. Cu drag, Prieteni! Vă mulţumesc şi eu pentru participarea la acest topic! Sărbători fericite!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s