Un ostaş roman cu o inimă de copil

Corneliu

      În Cezareea era un om cu numele Corneliu, sutaş din ceata de ostaşi numită ‘ Italiana ‘. Omul acesta era cucernic şi temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului şi se ruga totdeauna lui Dumnezeu ( Faptele apostolilor 10: 1-2 ). 
Corneliu era un om după inima lui Dumnezeu. Deşi era un ostaş înregimentat în cea mai dură armată din acea vreme, el era un om temător de Domnul,  foarte cinstit în acţiunile sale. Dar, în ciuda fricii de Creator, în ciuda milosteniilor şi a rugăciunilor  pe care le rostea în fiecare zi, el nu era un om mântuit. Întoarcerea lui cu o mare căinţă la Mesia, a avut loc ceva mai târziu, în urma predicii apostolului Keifa ( Petru ).  Modul general de – a acţiona al acestui  ostaş străin cu inima bună reflectă o căutare sinceră după adevăratul Dumnezeu al lui Israel şi corespunde unui principiu simplu şi necesar oricărui om: cine caută Adevărul, cu siguranţă Îl va găsi ( Ieremia 29: 13 ). Pe baza acestei căutări perseverente şi sincere, Tatăl ceresc l-a călăuzit înspre Fiul Său, prin propovăduirea apostolului Petru. Numai pe calea aceasta putea acest om temător de Dumnezeu să găsească viaţa veşnică.  Mulţi pot strâmba din nas, afirmând că Adonai ar putea pur şi simplu oricum să ne ofere mântuirea. Capitolele 10 şi 11 din Faptele apostolilor relatează însă foarte clar calea pe care a trebuit să o urmeze Corneliu pentru a ajunge la Yeşua Ha Maşiach. Dumnezeu vrea într-adevăr ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului ( 1 Tim. 2:4 ), adevăr pe care îl găsim doar în persoana lui Mesia Yeşua.  Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine( Ioan 14: 6 ), însă tot Scripturile spun  că fără vărsare de sânge nu este iertare         ( Evrei 9: 23 ).

Fie că înţelegem sau nu, fie că acceptăm sau nu, este voia lui Dumnezeu ca omul să poată obţine iertarea şi viaţa veşnică numai prin credinţa în Isus Mesia. Astfel, devine clar de ce, în ciuda milosteniilor şi a tuturor faptelor bune, în ciuda caracterului său religios, Corneliu nu a putut ajunge la mântuire. Totuşi, după cum am spus mai sus, Dumnezeu Se lasă găsit atunci când este căutat cu sinceritate, iar în cazul lui Corneliu este evident faptul că acesta L-a căutat din toată inima lui.  Trebuie să subliniem încă o dată un lucru important: Tatăl ceresc este Acela care l-a atras pe acest om cu  inima maleabilă, gata să înveţe şi să se predea, la Fiul Său. Nimeni nu poate veni la Mine, spune Mesia, dacă nu-l atrage Tatăl care M-a trimis ( Ioan 6: 44 ).
Corneliu a fost un om de bună credinţă, cu inima larg deschisă pentru Dumnezeu şi pentru adevărul Cuvântului Său. După ce un înger al lui Adonai i-a apărut în faţă, el nu s-a îndoit nici o clipă şi a urmat îndicaţiile acestuia, trimiţând imediat după Petru. ( Faptele ap. 10: 7-8 ). Apostolul s-a prezentat în casa lui Corneliu, şi, conform voii lui Adonai, i-a vestit Evanghelia lui Mesia Isus ( v. Fapte 10: 24 ). Am trimis îndată la tine şi bine ai făcut că ai venit. Acum dar, toţi suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ţi-a poruncit Domnul să ne spui ( Fapte 10: 33 ).  Ni se specifică mai departe,  în textul Bibliei,  cât de dornic şi de deschis a fost Corneliu să asculte mesajul salvator al lui Dumnezeu. Putem trage rapid concluzia că încă demult era clar că acest om va ajunge la adevărata credinţă. După cum apostolul Petru a mărturisit mai târziu, convertirea sutaşului, promisiunea iertării păcatelor şi viaţa veşnică s-au împlinit doar în uma auzirii Cuvântului şi a credinţei lui în acest Cuvânt eliberator.  Acest adevăr este în concordanţă cu un alt principiu biblic fundametal: Credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos ( Romani 10: 17 ).

Este foarte înţelept să ne deschidem şi noi inimile înaintea Cuvântului lui Adonai. Dacă Îl căutăm cu adevărat pe Domnul, El Se va lăsa găsit. Tot ce trebuie să facem în acest sens este să citim Biblia şi să Îi cerem lui Dumnezeu să ne deschidă poarta sufletului ( mintea ) pentru a-I înţelege Cuvântul. Doar atunci vom realiza că fără Yeşua Ha Maşiach nu este iertare, nu este răscumpărare. El este Cuvântul întrupat al lui Dumnezeu ( v. Ioan 1:1 ) şi numai El a pregătit pentru noi calea către Tatăl Sfânt. Dacă vrem cu adevărat să ne întâlnim cu Dumnezeu, atunci trebuie să venim întâi la Fiul.

        Domnilor ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel şi Sila i-au răspuns: ‘Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit tu şi casa ta’ ( Fapte 16: 30-31 ).

( Meditaţie de Daniela Reghina Onu; Bucureşti, Februarie – 2021 )

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s