” Greseala ” de neiertat a evreilor

Care este cea mai mare greşeală a evreilor ? Este oare stilul lor unic de afaceri profitabile ? Încăpăţânarea în ducerea tratativelor ? Modul lor ultraortodox  sau ateu de a-şi trăi viţta ? Comportamentul lor dur fata de terorişti ? Gardul de securitate ? Teritoriiile ocupate ? Nu, cea mai mare “ greşeală “ a evreilor este aceea că sunt evrei .
Antisemitismul reprezinta ura nejustificată împotriva rasei evreieşti ca atare , nu împotriva modului  de actţune sau de gândire . Un israelit este urât pentru că este evreu şi “ crima ” de care se face vinovat este că aparţine acestui popor – şi asta încă din vremurile biblice.
În urmă cu caţiva ani circula o glumă care accentua sarcastic acest trist adevăr .  Se spune ca Osama bin Laden i s-ar fi  adresat  lui Yasser Arafat in felul urmator : “ Dragă Yasser , tu eşti terorist şi eu sunt terorist , tu eşti un ucigaş în masă şi eu la fel , tu eşti liderul unei grupări radicale , eu de asemenea. Spune-mi,  de ce sunt eu căutat de întreaga lume , condamnat de toate popoarele şi urmărit , în timp ce ţie ţi se inmânează Premiul Nobel pentru pace ? “   “ He- He , exlamă Arafat , tu greşeşti într-un punct essenţial : eu omor numai evrei , tu însă lichidezi şi oameni dintre alte naţiuni. În asta constă diferenţa dintre noi.”  
     1. Antisemitismul ca respingere din start. În viziunea islamică , de natură politică,  cu privire la poziţia  tuturor ţărilor arabe asupra  lumii  , statul Israel nu are loc pe harta globului pământesc , iar în ceea ce priveşte religia islamică , statul evreiesc este perceput chiar ca o blasfemie la adresa lui Allah. Din acest motiv , palestinienii nu sunt şi nu vor fi niciodată dispuşi să împartă ţara cu poporul Israel . Arabii nu vor avea linişte până când toţi evreii vor dispărea de pe pământ, până când vor fi aruncaţi în mare şi nimiciţi cu desăvârşire. Numai aşa poate fi înţeleasă afirmaţia fostului adjunct al lui Osama bin Laden , cel care deţinea cândva un rol de frunte în reţeaua teroristă internaţională Al – Quaida , Ayman al – Zawhari , care a anunţat în luna aprilie a anului 2008  că organizaţia pe care o conduce vrea să atace evreii din Israel şi din întreaga lume. În acelaşi context trebuie înţeleasă şi afirmaţia ameninţătoare a unui membru de frunte al Miliţiei Hesbollah : “ În viitorul apropiat vom vedea felul în care luptătorii puternici şi eficienţi ai Hesbollah- ului vor pune capăt existenţei canceroase a Israelului. “
Antisemitismul este o idee preconcepută împotriva evreilor , care poate lua forme diverse – de la o simplă antipatie , până la ura fără limite. Antisemitismul este o respingere din start a Iudaismului. Haman , duşmanul evreilor despre care citim în Cartea Estera , a fost un antisemit în adevăratul sens al cuvântului.   El a nutrit o ură nejustificată , imposibil de controlat , împotriva evreilor. : “ S-a umplut de mânie , dar a crezut prea puţin pentru el sa pună mâna numai pe Mardoheu , căci i se spusese din ce popor era Mardoheu şi a voit să nimicească pe poporul lui Mardoheu , pe toţi iudeii care se aflau în toată împărăţia lui Ahaşveroş. “ ( Estera 3 : 5-6 ).  
Aidoma lui Haman,  şi Hitler a fost realmente posedat de o ură complet nejustificată împotriva rasei evreieşti.  Conducerea aşa –numitului al Treilea Reich  a invocat de fiecare dată false justificări ale ostilităţii faţă de evrei ( ca Haman odinioară ), încercând prin aceasta să scuze zguduitorul şi inumanul lor mod de-a acţiona. În zilele noastre , preşedintele iranian Mahmud Ahmadinedjad este cel care urăşte etnia evreiască fără niciun motiv aparte , dorind din tot sufletul să o vadă nimicită. Conform afirmaţiilor sale , întreaga structură sionistă este în pericol şi se îndreaptă spre distrugere.
2. Dumnezeul Triunic nu este antisemit. Faptul că YHWH nu este antisemit reiese clar şi din Apocalipsa, ultima Carte a Bibliei : “ Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe Muntele Sionului  şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii , care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele tatălui Său” ( Apoc 14 : 1 ).   Domnul Isus Yeşua Se va întoarce ca Mesia al evreilor pe Muntele Sionului din Ierusalim şi va salva rămăşiţa poporului. Cei 144 de martori aleşi din cele 12 seminţii ale lui Israel ( vezi Apoc 7 ) sunt descrişi în Apoc 14 : 4 drept cel dintâi rod .  Aceasta înseamnă că după Răpirea Bisericii , ei vor reprezenta primul grup de răscumpăratţ evrei, cărora le vor urma încă mulţi alţii.  În mod repetat trebuie să ne uităm şi la textul din Romani 11: 26 , unde este scris : “ Atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris : Izbăvitorul va veni din Sion şi va îndeparta toate nelegiuirile de la Iacov. “ Întrucât Dumnezeu nu este antisemit, devine clar faptul că  toate mişcările antisemite sunt în realitate îndreptate direct împotriva lui Dumnezeu. Toată ostlitatea împotriva evreilor este , în acelaşi timp , inevitabil , ostilitate împotriva lui Dumnezeu şi  toate declaraţiile antisemite sunt atacuri fără perdea împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Cine spune sau crede că evreii at trebui alungaţi sau chiar nimiciţi cu desăvârşire , se îndreaptă în ura lor oarbă împotriva Celui care spune despre poporul Israel : “ Trăieşte ! “  ( Ezechiel 16: 6 ) .  Tocmai datorită faptului că Dumnezeu ia partea Israelului , ostilitatea şi aversiunea oricui,  împotriva evreilor,  sunt atitudini anti-Deus  condamnate din start eşecului.
Zereş , sotia lui Haman , pare să fi realizat cum stăteau de fapt lucrurile ; ea a reacţionat corect când Haman a fost umilit în faţa evreului Mardoheu. Îngrijorată fiind  în legatură cu aceasta , femeia  şi-a  povăţuit  cu înţelepciune soţul : “ Dacă Mardoheu , înaintea căruia ai început să cazi , este din neamul iudeilor , nu vei putea face nimic împotriva lui, ci vei cădea înaintea lui “ ( Estera 6: 13 ).
O ilustraţie va întări şi mai mult acest adevăr. În timpul unei vizite la Torino am fost impresionată de cea mai înaltă clădire zidită în piatră din Europa : “ Mole Antonellana “ . Istoria acestei construcţii m-a impresionat însă şi mai mult. Ghidul mi-a povestit că această casă trebuia iniţial să fie o sinagogă şi  o stea a lui David urma  să împodobească vârful ei… Din motive financiare sinagoga nu a putut fi terminată. O altă societate a preluat construcţia,  şi a aşezat un înger negru pe vârful acoperişului. Nu a durat însă prea mult şi o furtună a dărâmat îngerul negru.  Tot aşa , într-o bună zi , furtuna  Judecăţii divine  va dărâma complet antisemitismul : “… De acum nu te voi mai face să auzi batjocurile neamurilor şi  nu vei mai purta ocara popoarelor . Nu-ţi voi mai nimici neamul , zice Domnul Dumnezeu.” ( Ezechiel 36 : 15 ).
  3. Dumnezeu Bibliei este pro-Israel , iar afirmaţia mea este sustinută de faptul că atunci când a luat chip de om , Yeşua Ha Maşiach – Iisus Christos  a fost evreu. “ La început era Cuvântul , şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu. EL era la început cu Dumnezeu . Toate lucrurile au fost făcute prin EL şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără EL…Şi  Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi plin de Har şi de Adevăr .  Şi noi am privit Slava Lui , o slavă întocmai ca slava singurului Născut din Tatăl ” ( Ioan 1: 1-3 , 14 ).
Şem a fost unul dintre fiii lui Noe , iar Adonai S-a declarat făţiţ ca fiind Dumnezeul lui Şem: “ Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Şem  ( Gen. 9: 26 ) ” . Din această linie genealogică a lui SEM au ieşit mai apoi Abraham, Iţhak si Yaakov, iar în final a luat fiinţă poporul Israel ( vezi Gen 11: 10-26 ). Prin urmare,  nu este de mirare că Cel Atotputernic Se prezintă mai târziu şi ca Dumnezeul lui Israel ( v. Exod 3: 6 , 18 ; 5 : 1 ) .
Domnul Yeşua a provenit din urmaşii lui Sem ( v. Luca 3 : 23-26 ). Din acest motiv Dumnezeu a spus : “ Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Şem !”  , deoarece intenţiona să Se reveleze lumii întregi prin acesta şi prin sămânţa Lui.  ŞEM înseamnă pur şi simplu “ n u m e ‘ , însă exact această semnificaţie a NUMELUI  său include un adevăr profund : NUMELE  lui Yeşua  este mai presus de orice nume , EL este Cel despre care apostolul Petru a spus : “ În nimeni altul nu este Mântuire , căci nu este sub cer niciun alt NUME  dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi ( Fapte 4 : 12 ). Iisus Christos este aşadar Mesia Israelului în primul rând, aşa că cine este antisemit este şi anticristic.
    4 . Ostilitatea faţă de evrei sau obiectivitate sănătoasă la adresa Israelului?
Ostilitatea faţă de evrei ( antisemitismul ) nu trebuie confundată cu critica obiectiv- argumentată la adresa Israelului. Cea din urmă este cu siguranţă necesară . Sfânta Scriptură însăşi are o atitudine obiectivă faţă poporul evreu , Domnul Mesia Yeşua şi chiar apostolii au făcut-o. Israel greşeşte şi astăzi în multe dintre deciziile sale , iar respingerea Mesajului Scripturii de către evrei nu poate fi nicidecum aprobată sau tolerată. Persecuţia evreilor ultraortodocşi îndreptată împotriva credincioşilor în Mesia este, fără doar şi poate, duşmănie faţă de Dumnezeul care le reprezintă credinţa. Păcatele poporului Israel sunt la fel de grave înaintea Celui Sfânt întocmai ca acelea ale unei alte ţări sau ale unui alt popor.  Totuşi , noi ca şi mesianici ( când spun mesianic te includ şi pe tine,  drag frate în Yeşua,  care nu eşti evreu sau nu aparţii unei Congregaţii Mesianice , însă esti un creştin bun şi iubeşti Israelul ) , trebuie să susţinem Israelul , deoarece Domnul Însuşi păstrează trainic Legământul cu acest popor.  De dragul Celui care a luat locul printre evrei şi ne-a răscumparat din robia păcatului, trebuie abordată  o poziţie clară de partea Israelului: “ Din pricina Casei Domnului , Dumnezeului nostru , fac urări pentru fericirea ta .” ( Psalm 122: 9 ).
Teologul Carsten Peter Thiede a făcut odată o afirmaţie  destul de retorică,  dar atât de adevarată. Se merită să meditezi  la ea : “ Domnul Iisus şi originile Creştinismului sunt evreieşti – chiar vrem să negăm acest adevăr istoric ?

Bibliografie :
1. BIBLIA – versiunea Cornilescu , GBV , King James , Hebrew Scriptures .
2..Gibert A, Adunarea Dumnezeului Celui Viu , Gute Botschaft, Dillenburg , West Germany, 1990.
3.  Konig Friedhelm ,  Despre tine este vorba , Editura Lumina Lumii , 1989.

( Eseu de  argumentatie de Daniela Reghina Onu ; Bucuresti – Decembrie 2011 )

56 de răspunsuri la ” Greseala ” de neiertat a evreilor

 1. Stevan Shepard zice:

  Your article is truly informative. More than that, it’s engaging, compelling and well-written. I would love to see more of this kind of great writing any site. It s hard to find an empty place your site and this shows me you are very good. Otniellabattzion you ve done the best work here. Keep it strong !!!!
  Have a wonderful New Year ! God bless Israel !

  • Stevan , Shalom in the Name of our Lord , Yeshua The Saviour ! Thanks very much for coming and reading , and also for your beautiful words full of good estimation.
   May all the Glory be given to our Lord ! Have a very blessed year – full of Adonai Presence – too.
   Bless you with a special Joy , in The Holy Spirit !

 2. Matei Claudiu Arghire zice:

  Foarte bun eseul dvs ! Foarte bine documentata si prezentata argumentarea ! Sunt intru totul de acord cu cele afirmate. Cred ca Antichristul va fi foarte asemanator cu Hitler , poate ceva mai viclean.

  • Multumesc pentru apreciere , Claudiu ! Desigur , forma pe care o va ” imbraca ” fiul pierzarii va fi una mult mai aspra si rea , va fi de-a dreptul luciferica. Insa, copiii Domnului nu trebuie sa se teama. Teama nu vine de la Dumnezeu , ea are o alta sursa ( desigur nu vorbim despre teama sfanta ) si cei ce sunt ai lui Yeshua , Fiul lui Dumnezeu, nu trebuie sa se infricoseze , EL A BIRUIT LUMEA ! Glorie Fiului ! Sa ne straduim sa fim cu Domnul in timpul Necazului cel Mare, Domnul cu siguranta Isi va intinde Aripile peste noi in timpul acestor urgii care vor veni peste lumea apostata.
   Sa fii binecuvantat din Sion !

 3. Phill C. Gates zice:

  my ideas are not the varied as yours but this article change minds . it s very well – written and argued and very contemporary too. happy new year otniella !!!! good writer !!!!!!

 4. Mihai Costea zice:

  Este un foarte bun eseu , foarte bine argumentat. Si eu il gasesc foarte reusit . Felicitari !

  • Multumesc , Mihai ! Dumnezeul lui Israel sa te binecuvinteze acolo unde esti. Sa fii o lumina pentru Yeshua in tara lui Shakespeare. Adonai sa-i binecuvinteze pe toti prietenii tai evrei.
   Fii binecuvantat din Sion, cu mult Shalom !

   • Mihai Costea zice:

    Amin. Dumnezeu sa fie cu mine. Sa -mi dea EL putere sa-L marturisesc tuturor, mai ales colegilor mei evrei. Sarut mana de raspuns Otniela. Dumnezeu fie cu D-voastra zilnic. Shalom Israel !

 5. Cristina Sitaru Stoian zice:

  Foarte buna argumentare, Otniela. Este un articol TARE. Cred ca l-am ciitit de aproximativ trei ori, mi l-am scos si la imprimanta sa-l dau la doua prietene din biserica. Sper ca n-am facut rau , ele nu au computer.
  Dumnezeu sa va binecuvinteze din Sion ( am invatat si eu formula acesta de salut … imi place foarte mult ).

 6. Kerrie Brukner zice:

  Praise the Lord for this strong artcle Otniella ! Very interesing , good for you .
  Go on in the Name of our Lord ! God bless Israel His inheritance forever !

 7. Kerrie Brukner zice:

  I wish you , Otniella and all the messianic jews here this site SCHABBAT SHALOM U MEVEVORACH ! Bless you all in the Name of Yeshua ha Meshiach !!!!!

 8. iancu zice:

  nu cea mai mare “ greseala “ a evreilor este; aceea ca sunt evrei .NU NU ..
  SUNT EVREI PENTRU CA ASA S-AU MOSTENIT,prin saminta nasteri.
  ..’.in tine si semintia ta voi binecuvinta toate familiile pamintului.’
  .experienta de la eden la ierusalim ,ne invata aceasta.
  nu-i un lucru de apucat sa fi evreu,STEAUA VOASTRA NE ARATA noua ne evreilor ALTCEVA.!

  • iancu , Shalom ! Ma bucura cuvintele Dvs. Incurajarea si consolarea sfanta au fost intotdeauna cele mai frumoase roade ale faptelor traite cu Puterea Credintei. Steaua noastra trebuie sa arate intotdeauna spre STEAUA RASARITA DIN YAKOV ! Glorie Lui in veci !
   Cu siguranta , nu este un lucru de apucat sa fii evreu, dar nu este deloc un lucru de apucat sa fii copil al lui Dumnezeu , prin Jertfa lui Yeshua. Glorie Lui ! Nu exista Mantuire in afara Lui ! Numai EL ESTE CALEA , ADEVARUL si VIATA ! Fie ca rolul de LUMINA Sfanta pentru toate neamurile, in Yeshua Ha Mashiach , sa insoteasca mereu destinul evreilor mesianici.
   Sa fiti binecuvantat din Sion !

 9. Albert Kindberg zice:

  Bun eseu fiica a lui Iaakov . tine -te bine tot asa inainte. Ani maamin…Melekh Meshiah. Amen ha Yaha !!!!!!

 10. I simply want to tell you that I am just all new to blogging and honestly savored you’re web site. Almost certainly I’m want to bookmark your website . You definitely come with excellent writings. This article is wonderful. Keep on doing Otniella. God bless !

 11. arpi zice:

  Articolul este foarte ordonat si obiectiv, imi place felul cum descrii si prezinti pas cu pas ideile si adevarul.
  M-a intristat la inceputul articolului tau, faptul ca unii fac glume proaste, chiar nu isi are locul, intr-un om care are bun simt. Sincer nu-mi plac glumele si mai ales glumele rautacioase. Va da insa fiecare socoteala, inaintea Lui Adonay, pentru fiecare cuvant nefolositor rostit.

  Vreau sa te incurajez::
  -spunea Yheshua ucenicilor la un moment dat ca: Robul nu este mai mare decât stăpânul său.” Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi.
  Cine este Yheshua? Este Fiul Lui Dumnezeu pe o parte ce priveste divinitatea, iar de partea cealalta este Fiul omului venit in trup prin poporul evreu. Daca este ura si ostilitate fata de acest popor este indreptata direct spre Adonay. Pentru ca pe orice om urasti sau dispretuiesti defapt ofensezi direct pe Adonay pentru ca omul a fost creat dupa chipul si asemanarea SA. Iata un argument suficient sa arate ca ura si dispretul nu are loc pt cel care Il cunoaste pe Adonay cu adevarat. Cuvantul Lui Yheshua in rugaciunea lui in Iohanan (scuze daca nu am scris corect numele) „Tata nu Te rog sa-i iei din lume, ci sa-i pazesti de cel rau „.
  Sunteti un popor minunat si multi nu vad asta din cauza intunericului. Fiti binecuvantati.

 12. Excepţional articol!
  Şi chiar este incredibil cum unii dintre „creştini” îi urăsc pe evrei uitînd pur şi simplu că Iisus a fost el însuşi, evreu şi că a spus: eu am venit să plinesc legea, nu să o stric!
  http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=5

 13. Filip zice:

  Va multumesc Otniela ! Acest articol a lucrat convingere in mine ca pentru a fi placut lui Dumnezeu trebuie sa fac ce spune El si sa iubesc ce iubeste El. Sa actionez ca El , in voia Lui cu smerenie, si sa ma departez de orice extrema de ura.
  El sa ne dea tuturor iubirea Lui, cu mult mai mult daca ne numim crestini. Amin. Cu-adevarat sa fim!

 14. Luigi zice:

  Shalom . ” De dragul Celui care a luat locul printre evrei si ne-a rascumparat din robia pacatului, trebuie abordata o pozitie clara de partea Israelului: “ Din pricina Casei Domnului , Dumnezeului nostru , fac urari pentru fericirea ta .” ( Psalm 122: 9 ).”
  Multumesc Otniela. Aveam nevoie sa aud acest lucru. Dumnezeu mi-a vorbit mult prin acest articol. Sa va fie rasplatita munca cu roada insutita !

 15. Viviana zice:

  Salom. Otniela, am citit acest articol dintr-o rasuflare si vreau sa va felicit pentru aplombul Dvs in argumente , pentru siguranta cu care manuiti ideile. Insa nu ma pot opri sa nu afirm, ca psiholog de profesie, ca antisemitii sunt oameni frustrati , care au o probleme nevindecate in subconstientul lor ( resentimente si ura ) si care refuleaza prin aceasta ura psihopatologica. Hitler a fost un asemenea temperament si multi alti antisemiti si xenofobi. Majoritatea colaboratorilor lui Hitler au avut probleme grave la nivelul psihicului , cu stari grave de patogenie schizofrena. As vrea sa fiu inteleasa, nu le scuz boala. Incerc doar sa dau o explicatie medicala ” problemei ” lor.

  • arpi zice:

   Shalom…ati subliniat bine ca si specialist in domeniu dar ce as completa este ca acestori stari de boala se adauga si ocultismul pe care este construit ideologia lor, iar in spatele ocultismului e cel rau, care uraste acest popor, dar cum vedem aceasta ura se manifestra si intre alte etnii, natiuni, popoare, triburi sau chiar de la individ la individ.Numai Dumnezeu este Cel care ne Vindeca si ne umple cu Dragoste.

   • Albert Kindberg zice:

    @ Desigur arpi , ura se manifesta in orice etnie. Insa nu cred ca au existat Auschwitzuri ale caror cuptoare sa miroase mai greu si nici Hitleri mai infricosatori decat le-a fost dat evreilor sa cunoasca pe pielea lor.
    Bine ca Il avem pe adevaratul Mesia. Numai El poate face pace si poate introna linistea in mijlocul popoarelor. Si o va face in Imparatia mileniala de Pace. U `bracha umevorah.

   • arpi zice:

    Da, asa este. Insa ce ati subliniat in raspunsul dumneavoastra am exprimat prin alte cuvinte si anume faptul ca in spatele urii fata de acest popor se afla cel rau. Asemenea acte de cruzime si dezgust, nici nu am alt vocabular sa ma exprim mult mai clar, nu putea veni decat direct de la cel rau si sunt destui care il slujesc pe el. Ce sa mai zic cand ajunge la putere o asemenea persoana? Insa cand omul seamana vant, culege furtuna. Uitati-va la cum a sfarsit acest individ, nu vreau sa-i scriu numele, care nu a avut mila nici fata de poporul lui si a trimis propria armata spre nimicire. Cititi Psalmul 73 si in special versetul 17-20 …am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Da, Tu-i pui în locuri alunecoase şi-i arunci în prăpăd Cum sunt nimiciţi într-o clipă! Sunt pierduţi, prăpădiţi printr-un sfârşit năprasnic. Ca un vis la deşteptare, aşa le lepezi chipul, Doamne, la deşteptarea Ta!

  • Ibanescu Rodica Alice zice:

   Shalom. Mare dreptate aveti Viviana ! Dumnezeu sa va binecuvinteze. Antisemitii si sovinii sunt oameni nefericiti.

   • Ibanescu Rodica Alice zice:

    Un articol care trezeste la o profunda analiza de noi insine! Sunt de acord ca toti crestinii din orice cult ar trebui sa il citeasca. Dumnezeu sa va binecuvinteze , Otniela !

  • Anca Gore zice:

   De acord cu cele afirmate de Viviana mai sus. Dumnezeu sa va binecuvinteze !

 16. Raymond Amster zice:

  Good article Otniella !!!! Keep doing your job for Elohim. We pray each day for you and our brothers in Romania here in Holland . bless you in Yeoshua s holy NAME your brother Raymond.

 17. Marian Chioveanu zice:

  Bine spus Otniela ! Dumnezeu sa va binecuvinteze acesta nobila misiune. Va citim aici in USA .. noi crestinii care iubim Israelul si ne rugam pentru pace intre zidurile Ierusalimului. shalom.

 18. Corina Ottman zice:

  Graitor articol draga Otniela ! Dumnezeu sa se indure si de antisemiti si de impotrivitori iar Israelului sa – i dea Shalom in Mesia.

  • un ucenic zice:

   @ sora Corina.
   Dumnezeu sa se indure si de antisemiti si de impotrivitori iar Israelului sa – i dea Shalom in Mesia.

   shalom . de cand urmaresc acest blog al sorei noastre Otniela , viziunea mea s-a schimbat mult , .pot sa spun ca inteleg mai bine anumite lucruri si vad lucrurile mai corect dpdv biblic conform cu planul lui Dumnezeu pentru evrei si neamuri care suntem chemati cu toti la salvarea prin Domnul Iesua Mesia.

  • Bertolino zice:

   Foarte bun articol ! ati fost in acord cu sarbatoarea dvs Purim. Va felicit , distinsa Doamna pentru activitatea cuprinzatoare de pe acest blog. Si pentru mine , nu mai putin pentru altii sunteti o curiozitate …un evreu care si-a parasit credinta mozaica pentru a crede in Mesia goimilor…este extraordinar !
   De fapt mesianitatea in ce consta ? Cat la 100 se pastreaza si cat se da laoparte ?

   • Bertolino , Bun Venit pe acest blog ! Va multumesc pentru apreciere insa cred ca ar trebui sa fac o precizare. Nu sunt o evreica ” care si-a parasit credinta mozaica pentru a crede in Mesia goimilor ” , ci sunt o evreica mesianica , nascuta si crescuta in Crestinismul protestant.
    Daca doriti sa aflati intr-adevar in ce consta Mesianitatea , ” cat la suta se pastreaza si cat se da laoparte ” , atunci ramaneti aproape de acest blog si va asigur ca veti descoperi lucruri noi si interesante.
    Sa fiti binecuvantat din Sion cu mult Shalom !

 19. Dragi Prieteni ,
  un calduros Shalom si multumiri pentru frumoasa Dvs participare la acest topic. Sunteti bineveniti in continuare cu noi comentarii pe marginea subiectelor in dezbatere. Fiti binecuvantati din Sion !
  Dear Friends,
  a very warm Shalom for all of you. And many thanks for your taking part this topic. You are welcome further on with new comments about the the items that are on. Many blessings from Zion !

 20. fraternity zice:

  I liked this posts. God bless you Otniella, daughter of Zion. May God bless Israel!Schallom!

 21. magdalena zice:

  Shalom Otniela Bat Tzion. De acord cu ceea ce sustineti despre evrei. Nici eu nu agreez rasistii.

 22. NanaBuster zice:

  Hi, Shallom, dear Otniella!!!!!!! So wonderful I was able to find your site. May God of Israel bless you and all messianic jewish everywhere!!!!!

 23. ania zice:

  foarte fain comentariu, shalom!

 24. laur_vojan zice:

  Bun textul! Shalom la voi toti evreii mesianici.

 25. Daniel Z zice:

  excelent articol!! Va felicit pt intuitie si analiza.shalom.

 26. Ovidiu zice:

  Un articol excepțional! Îmi place dezinvoltura dvs,Otniela.Sărutmâinile.

 27. AuraT. zice:

  Shalom Otniela. M – au miscat cele scrise. Va felicit pentru acest comentariu remarcabil!

 28. gabibedeac zice:

  Iată un articol care ar trebui citit de mulți…Dumnezeu cu dvs, Otniela!

 29. Adrian Boluda zice:

  Sărutmâinile. Un articol f.f. bun şi bine scris. Creştinii cu idei antisemite ar trebui să-l citească mai întâi. Mulţi nu-l cunosc pe Dumnezeul lui Israel; îl cunosc doar ca Dumnezeul minţii lor.

 30. Iliescu Eleonora zice:

  Multe adevaruri aici,doamna Otniela. Ferice de cine le pricepe!

 31. ema.surugiu zice:

  Șalom, vă felicit pentru articol. Mult adevăr!

 32. angelajo zice:

  Excepțional comentariu!

 33. angelarugozanu zice:

  Da, un studiu care ar trebui sa ne dea de gindit tuturor…

 34. Octavian zice:

  Genial scris! Acum pe bune, cu cit va platesc evreii dvs sa scrieti toate chestiile astea?

 35. Antoaneta zice:

  Shalom, dv. Eu îi iubesc pe evrei. Poate am alte pacate, dar nu sunt antisemita. Cum as putea uri ce Dumnezeu deja a binecuvintat? Dumnezeu sa le dea intelepciune mai multa crestinilor in aceasta privinta!

 36. Ursu zice:

  Teribil articol! Dar ce bine le mai zice! Vai de pielea lor de antisemiti cind vine Isus sa judece pamintul!

 37. Barbaresso Emanuel Dan zice:

  Ura fata de evrei se manifesta la fel de pregnant ca în trecut și aceasta ura s-a acutizat pt că evreii au reușit imposibilul s-au reîntors acasă au construit un stat liber democrat și prosper puternic Israel și au acum și Ierusalimul reunificat capitala de drept al Israelului și al evreilor.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s