URMÂNDU-L PE YEŞUA… Mărturii – (15 )

Shalom, Haverim!

We’ve just invited you to enjoy more testimonies of jewish people who found Yeshua Ha Mashiach, as their Redeemer and Savior. Hope you’ll be fully blessed by their utterances and your faith in The Holy Spirit power and guidance wiil be incresed. May The Almighty bless your hearts and lives, for His sovereign Glory.

Publicat în Marturii | 3 comentarii

Sărbătorile lui ADONAI – Succot 5781

    SUKKOT-ul este de asemenea una dintre  frumoasele şi  binecuvântatele  Sărbători ale Domnului nostru, fiind  descrisă în Vaikra  23 : 33- 46. ,,Domnul a vorbit lui Moşe şi a zis : Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le : În a cincisprezecea zi a acestei luni a şaptea , va fi sărbătoarea corturilor , în cinstea Domnului , timp de şapte zile. În ziua întâi să fie o adunare sfântă : să nu faceţi nicio lucrare de slugă în timpul ei. Timp de şapte zile să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc . A opta zi , să aveţi o adunare sfântă , şi să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc ; aceasta să fie o adunare de sărbătoare : să nu faceţi nicio lucrare de slugă în timpul ei ” ( Levitic 23: 33-36).

        Sukkot-ul, de obicei tradus în engleză prin Tabernacles, iar în română prin  Sărbătoarea Corturilor,  ţine şapte zile , de la 15 până la 21 Tişrei ( Septembrie / Octombrie ), şi se sfârşeşte în cea de-a 8-a zi – o zi cu totul specială – de 22 Tişrei.  Trecerea de la sobrietatea  Marilor Sărbători de pocăinţă  la bucuria zgomotoasă şi exuberanţa Sărbătorii Corturilor , în care poporului i se porunceşte să  construiască acele mici corturi din paie şi stuf ( în care este obligat să trăiască timp de 7 zile),  este destul de rapidă , dar  se pare că Dumnezeu chiar acest lucru Şi l-a dorit : poporul ales trebuia să conştientizeze mereu purtarea Sa de grijă, şi, mai ales, trebuia să-şi amintească periodic de unde l-a scos Dumnezeul părinţilor săi  cu Mâna Lui  puternică.  Torah acordă o semnificaţie aparte substantivului s u k k a h, el desemnând mica şi simpla colibă în care israeliţii au fost obligaţi să trăiască în pustie, în drumul lor spre Ţara Promisă, după ce au părăsit Egiptul ( Levitic 23 : 42 ). Sărbătoarea Corturilor se mai numeşte şi Sezonul Bucuriei , Sărbătoarea Adunării Poporului  lui Adonai,  Sărbătoarea Popoarelor  reunite,  Sărbătoarea Dedicării etc. ( Mai departe, AICI )

Publicat în Cultura si civilizatie iudaica, Teologie si Spiritualitate | 6 comentarii

Sărbătorile lui ADONAI – Roş Haşanah 5781

       Iată-ne ajunşi în pragul unei mari Sărbători  anuale,  descrisă  de Moşe în Vaikra   ( Levitic )  23 : 23-25: ”Domnul a vorbit lui Moise şi a zis :   Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le : În luna a şaptea, în cea dintâi zi a lunii, să aveţi o zi de odihnă , vestită cu sunet de trâmbiţe, şi o adunare sfântă. Atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă, şi să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc.” Sunetul  şofarului este foarte important deoarece el reaminteşte de întotdeauna măreţia Cuvântului lui Adonai:  “ Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru ! –  În luna a şaptea , în cea dintâi zi a lunii , să aveţi o adunare sfântă : atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Ziua aceasta să fie vestită  între voi , cu sunet de trambiţă  (  Numeri  29 : 1 )” .

         Perioada cunoscută sub numele de Roş Haşanah ( Capul Anului )  coincide cu un cuvânt foarte important,  Teşuvah ( în ebraică înseamnă întoarcere sau căinţă ), care  începe din prima zi a lunii Elul şi continuă 40 de zile de zile,  sfârşindu-se atunci când debutează Ziua Ispăşirii.  Ultimile 10 zile , din cele 40 , încep pe 1 Tişrei şi se numesc zilele de veneraţie sau de penitenţă înfricoşatoare ; Şabatul care cade în timpul acestor 10 zile se mai numeşte şi Şabatul întoarcerii sau al  Căinţei. De-a lungul celor 30 de zile din luna Elul ( cele înainte de zilele de veneraţie ) , în fiecare dimineaţa se suflă din şofar pentru a avertiza poporul , de la mic la mare,  să se căiascăn serios de faptele rele şi să se reintoarcă la Adonai intr-o atitudine potrivită, una de mare regret şi de umilinţă.  ( Mai departe, AICI )

Publicat în Cultura si civilizatie iudaica, Teologie si Spiritualitate | 7 comentarii

Despre o viziune mesianică – ( 1 ) > Re 1

               Incipitul tuturor profeţiilor mesianice îşi are originea în textul din Gen 3:15. Îl putem extinde chiar  până la capitolul 1, versetul 26 . În primul rând, trebuie să ne gândim la  Planul  iniţial de salvare  al lui Dumnezeu cu privire la om, făptură  creată după chipul şi asemănarea Sa,  fiindcă aşa  a vrut şi a gândit El toată Creaţia.  Toată ZIDIREA  emană IUBIRE  şi  temelia oricărui lucru conceput de Dumnezeu este ancorată în forţa creatoare a Iubirii.  Ce minunat! ADONAI, după ce a creat totul  prin CUVÂNT ( prin Logos ) , a privit la Creaţia Sa şi S-a bucurat : ,, Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse şi iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară şi apoi o dimineaţă; aceasta a fost ziua a şasea.” ( Gen 1:31 )  Iar  lucrurile au continuat  să fie bune până în capitolul 3 , când intervine păcatul ( neascultarea de porunca divină); neascultarea a dus la  pierderea relaţiei unice  de părtăşie cu Dumnezeu,  nu doar a omului, ci a întregii armonii din Zidire.

               Dar  pe Dumnezeu nimic nu-L poate surprinde, chiar dacă răzvrătirea  omului Îi frânge deseori Inima . Dincolo de Planul  iniţial , există un al doilea Plan , care întotdeauna acoperă falimentul uman al primului.  Iar Planul dumnezeiesc  se poate observa foarte bine în  Istorie. După prima profeţie mesianică din Gen 3, ,, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor  lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău, ” ( Gen 6:5) şi,  ca pedeapsă pentru decadenţa umană, EL trimite Potopul, salvându-l doar pe Noe ( cu  toţi  membrii familiei sale). Însă păcatul supravieţuieşte împreună cu arca , şi nu trece mult  până când oamenii se răzvrătesc  din nou împotriva lui Dumnezeu. Astfel,  ei au început să construiască arogantul Turn Babel, iar Domnul a trebuit să intervină din nou , de aceasta dată  decisiv,  pentru a pune capăt îngâmfării umane:  le  încurcă copiilor lui Adam  limbile şi îi împrăştie pe întreaga suprafaţă a pământului.  De aici  începe să fie  trasat mai sigur  Planul de salvare printr-un Popor;  EL îi alege  pe Avraam,  pe Isaac şi  pe Iakov.  Din ei se va naşte o naţiune la care va fi trimis Mântuitorul  promis al lumii.   Mesia va fi un descendent al Poporului Israel ( celălalt nume al lui Iakov, de fapt numele pe care i l-a dat  Însuşi ELOHIM ), un neam  ales şi chemat în destin de  Creatorul Cerurilor şi Pământului.

               Dumnezeu îi face o promisiune deosebită lui Avraam,  evreul : ,,Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine” ( Gen 12:3) , considerată  cea de-a doua  mare profeţie mesianică, care îl aşeza pe Israel, prin Unsul care Se va naşte în mijlocul acestui popor,  în rolul de Naţiune privilegiată, având o datorie  salvatoare  în faţa  tuturor  celorlalte naţiuni ale pământului . Aceasta  este o referinţă sigură  la venirea Domnului Yeşua Mesia,  ca Mântuitor unic, desăvârşit,  în lumea noastră, deoarece EL S-a născut din seminţia Lui Iehudah, fiul lui Iakov, fiul  lui Isaac, fiul  lui Avraam. Legat de acest mare adevăr,  Mântuitorul Yeşua  afirmă răspicat:  Mântuirea vine de la iudei ( Ioan 4:22).

               Când părintele  Avraam a fost gata să-şi jertfească fiul promisiunii pe Muntele Moria, Dumnezeu a intervenit la momentuil potrivit,  neîngăduind această jertfă de testare a credincioşiei.   Tot ce mai rămăsese de încercat în  Avraam se epuizase. ADONAI  nu a dat greş;  alesese şi formase un om după Inima Lui! Minunata este Mântuirea pregatită pentru toţi pământenii ! În locul jertfirii lui Isaac , Cel Preasfânt  plănuieşte ca  într-o zi să Se jertfească pe Sine: ,, Avrram a pus locului aceluia numele :  Domnul va purta de grijă . De aceea se zice si azi :  La muntele unde Domnul va purta de grijă.”      (Gen 22:14 ) Pentru noi toţi ( mulţi arheologi admit aceasta), iată cea mai frumoasă dovadă de sacrificiu dumnezeiesc: altarul de pe Muntele Moria, unde Avraam trebuia să-şi  jertfească fiul, este Golgota –  locul unde Fiul lui Dumnezeu a murit pentru păcatele întregii lumi. Aici,  pe dealul  de osândă şi durere, în  Locul Craniului , Dumnezeu S-a  ţinut de Cuvânt,  purtând de grijă întregii  omeniri pierdute. EL a fost în  Hristosul  răstignit, împăcând, prin sângele Lui curat,  întreaga  Lume cu  Sine.

( Comentariu  de  Daniela  Reghina  Onu;  Bucureşti – Aprilie 2010 )

Publicat în Studii biblice, Teologie si Spiritualitate | 7 comentarii

ȘTIRI între ştiri – (18 )

Şalom, Prieteni! Otniela vă invită să vizionaţi câteva ştiri esențiale pentru devoţionalul Dvs de rugăciune. Vizionare cu folos!

Publicat în Stiri | 5 comentarii

Dreptul la ficţiune – ( 2 )

… cu  Daniela Reghina  Onu

Yossel privea clipind sfeşnicul din
faţa lui. Din când în când se
ştergea la ochi cu dosul palmelor
umede. Lumina galbenă cu reflexe albăstrii îl
liniştea, prelingându-se ca o licoare pe sufletul
întristat. Începuse să i se usuce lacrimile, simţea
că plânsese îndeajuns, iar în jurul capului cu
părul des, roşcat, lumina celor şapte braţe
formase deja o aureolă care se putea vedea la
dimensiuni urieşeşti pe un perete alb, din spatele
lui.
„Iar m-au bătut …!” şopti băiatul,
continuându-şi confesiunea în faţa Menorei.
Bunica lui – sau Mamina, cum îi spunea el de
mic – îi povestise deseori că braţul din mijloc are
o semnificaţie aparte …Îl poate reprezenta pe
Maşiach, izbăvitorul mult-aşteptat al evreilor.
Doar şamaşul slujeşte la iluminarea celorlalte
braţe… de Hanucca, sărbătoarea luminilor. El
ştia asta şi de la Şmerl, cantorul sinagogii.
Acesta, de câte ori cânta Hanucca, oh, Hanucca,
ridica lumânărica şamaşului ca pe un steag
victorios şi aprindea cu ea, în fiecare zi din cele
opt, câte un braţ al Hanukkiei. Lacrimile grele se
prelinseră pe obrajii pistruiaţi până spre bărbia
plinuţă a băiatului. Yossel se şterse cu dosul
palmei pe faţă şi privi cu ochi lui albaştri,
limpezi, flacăra din mijloc. „Nu ştiu ce are cu
mine vlăjganul ăla, Costel al lui Coman,
cizmarul …” se jeluia copilul în faţa sfeşnicului.
„Mereu mă tachinează cu tot felul de gesturi
urâte şi brutale. Astăzi mi-a tras o flegmă între
ochi de era să văd stele verzi. Să te înveţi minte
jidane să nu mai tragi cu urechea la ce vorbim
noi, oamenii serioşi. Doamne, îţi jur, nici prin
cap nu mi-a trecut să-i iscodesc… Eram cu Radu
Ionescu, discutam despre ce se predase la orele
de istorie, despre Revoluţia Franceză… Ei au
venit peste noi, au început să caute ceartă şi ne
tot luau peste picior… Offff!” ( Mai departe, AICI )

Publicat în Proza | 43 comentarii

Jewish music , jewish singers – ( 14 )

           Shallom, dear Friends!  I’ve just prepared for You all several versions of tremendous jewish folk music, Hava Nagila ( Let us rejoice ). Hope You really enjoy the alternatives  and  use to listen to beautiful music of the chosen People of  Adonay Elohim, Israel. May You be blessed in abundance with joy, during them!

Publicat în Muzica evreiasca | 6 comentarii

Shavuot – 5780

            Shavuot –  cu bucurie, pace şi speranţă! 

          Darul Torei  şi Pogorârea Spiritului Sfânt sunt cele două mari evenimente care au schimbat destinul omenirii –  mai cu seamă destinul  copiilor lui Elohim, care s-au confruntat cu Un Dumnezeu puternic şi drept,  dar şi cu Unul  blând, care ştie să aline orice suferinţă. Să-L slăvim pe Domnul Dumnezeul nostru, Singurul care face minuni, pentru toată înţelepciunea descoperirii Sale, pentru minunatul   Lui plan de salvare în Fiul Său, Mesia Yeshua , pentru Legea Lui, perfecta călăuză în viaţă. Mulţumim Spiritului Sfânt, Mângâietorul, că a venit la noi, în întinarea noastră, şi ne ajută zilnic, mijlocind rugile noastre cu suspine negrăite. Ce Dumnezeu Minunat avem! Fraţilor mei evrei, şi fraţilor mesianici, 

                Hag Shavuot Sameah!

Publicat în Cultura si civilizatie iudaica, Muzica mesianica | 9 comentarii

POEZIE, POEZIE, POEZIE… ( 22 )

Jocul

de Daniela Reghina Onu

Jocul acesta de-a viaţa
mă amuză,
chiar dacă o dată pierd eu,
şi altă dată pierde ea.

Nu-i ca joaca din copilărie
când păpuşile – prinţese,
ursuleţii de pluş,
şi piticii Albei-ca-Zăpada,
mergeau la culcare împreună cu mine.
Când sub pleoapele mele grele,
eram pe rând Degeţica,
Prinţesa-Fluture,
sau Zâna Mării
ferecată în palatul de cleştar,
în care apărea triumfător Prinţul Fericit.

Acum râd,
cu gura până la urechi,
pentru că nu eu am pierdut pariul,
ci ea, viaţa, care demult
atât de frumos a minţit.

Doamne,
jocul acesta de-a viaţa,
este –atât de amuzant…
Debordant de amuzant!
Şi aşa de necinstit…
Amuzant de necinstit!

(Bucureşti, Septembrie-2011; din volumul  Paşi printre pietrele Sionului )

Hei …

de Daniela Reghina Onu

Hei, nu pari deloc
ceea ce vrei să fii,
Moarte!
Nu mă mai tulburi.
Victoria ta prematură,
un succes nemeritat,
s-a spulberat
ca un vis scăpat
de sub pleoapa aţipită,
pe înserat.

Hei, oricum ţi-a fost strivită puterea,
de răni, piroane şi spini.
Cineva ţi-a pus
căluşul în gură
când a strigat: “S-a isprăvit!”
Pe când tu, ca o zăludă,
te zbăteai furibundă
să-I spui că L-ai biruit.

Hei, te-ai înşelat amarnic!
Şi-atunci…
Şi-acum…
Fii rezonabilă, şi pleacă!
Ţi-am şters iremediabil semitonul
din Epilogul celui din urmă Vals.

( Bucureşti, Octombrie – 2011 ; din volumul Paşi printre pietrele Sionului  )

YAHWEH domneşte !

de Daniela Reghina Onu

YAHWEH domneşte,
îmbrăcat în Shekinah măreaţă.
Încins cu un brâu de tărie
susţine stele şi galaxii,
tot Universul mare,
viază prin a Sa suflare.
Regatul Lui?
Un Scaun înalt de domnie
cu jilţul de foc,
stă în picioare
din ere străvechi
înveşnicite în uitare.

Nici râuri, nici fluvii,
nici mări, nici oceane
nu pot, prin vuietul lor uraganic,
să-L clintească din loc.
Căci locurile cereşti
nu-I pot cuprinde Măreţia
Sfinţeniei din Casa Lui.
Podoabă scumpă şi neprihănită,
săpată-n Legea dreaptă,
rămâne-va Dreptatea Sa.
Cât Veşnicia va tot exista!

( Bucureşti, Octombrie – 2012; din volumul Râsul viorii fără arcuş )

Publicat în Poezie | 11 comentarii

Urările Otnielei – ( 10 )

          Otniela le urează fraţilor ei mesianici,

                                            şi tuturor creştinilor buni,

                                                       YEŞUA HA MAŞIAH  CHAYI!

                                                                      HRISTOS A ÎNVIAT!

                        Sărbătoare luminată de Lumina Lumii!

Publicat în Biblia sfântă, Istorie, Teologie si Spiritualitate | 9 comentarii