Mai multă speranţă … ( 9 )

Dov Moran - 1

              Dov Moran
                               sau
                                     Imaginea modestiei

Astazi transferul si stocarea datelor nu pot fi imaginate fara realitatea stick-ului USB.  Acum trei ani reporterul Ulrich Sahm a realizat unul dintre foarte putinele interviuri cu inventatorul acestui memorabil beneficiu pentru omenire. Reproducem, in urmatoarele cateva randuri, impresiile acestui interviu relatate de ziaristul german: In timp ce ne invita in biroul sau situat intr-o cladire moderna de birouri din mijlocul unei campii de langa Kfar Saba, la nord/est de Tel Aviv, Dov Moran ne impresioneaza prin simplitatea sa. Israelianul, in vasta de 56 de ani bea cafea dintr-un pahar de unica folosinta si vorbeste degajat, fara a lasa impresia ca se considera superior celor din jurul sau.  Pe birou se afla mai multe dispozitive electronice pe care nu am reusit sa le identificam.  Am auzit totusi despre celularul sau ” Modu”, despre care se spune ca va revolutiona telefonia mobila atunci cand va fi lansat oficial.  Barbatul stie ca orice jurnalist nu se multumeste doar cu datele tehnice ale unui produs, ci vrea sa afle amanunte si despre persoana care l-a creat. Noi stim ca, de la scoaterea sa pe piata, stick-ul USB s-a vandut in milioane de exemplare. Dov Moran si-a vandut in urma cu doi ani firma ” M-Systems” catre ”San Disk Corporation”, pentru suma de 1,6 miliarde de dolari. ( Mai departe, AICI )

Publicat în Stiinta | 6 comentarii

Sukot – 5780

May  all of you –  my jewish brothers and sisters, messianic brethren and also, the true christians who really love Israel –  have the happiest Sukot, under The Almighty’ S God of Israel Tent of Love and Peace. Rejoice in our Lord Elohim!  Hag Sukot Sameah!

Happy Sukkot

Publicat în Cultura si civilizatie iudaica, Muzica mesianica, Teologie si Spiritualitate | 7 comentarii

Roş Haşana – 5780

Şanah Tovah U’ metukah, ve al kol Israel, ve al kol ha Ivrim! Happy New Year, to all my jewish brothers and sisters and also, to my messianic brethren! May all of you  have a sweet blessed Year! 

Publicat în Cultura si civilizatie iudaica, Studii biblice, Teologie si Spiritualitate | 12 comentarii

Cel de-al Treilea Templu… ( 2 ) – Re

Cel de-al trelea Templu

    O iluzie sau o certitudine ?

            Este necesară construirea celui de-Al Treilea Templu?

Reconfirm în cele ce urmează câteva dintre motivele biblice care pledează, în mod indiscutabil,  pentru  un  veridic  al Treilea Templu la Yeruşalayim:
1. Conform celei de-a doua Scrisori către Tesaloniceni, falsul Mesia trebuie să se aşeze într-un Templu deja existent. Rabi Şaul ( apostolul Pavel  ) scrie că acest stăpânitor monstruos  se va înălţa ,,mai presus de tot ceea ce se numeşte Dumnezeu, sau de ceea ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Elohim, dându-se drept Dumnezeu.” ( 2 Tesaloniceni 2:4 ).
După mai mulţi exegeţi creştini,  acest Templu despre care vorbeşte rabi Şaul nu poate fi Biserica ( Templul spiritual al lui Yeşua ). Pasajele în care prin Templu, se face referire  la templul spiritual, Biserica, îndrumă către o remarcă directă adresată credincioşilor, asa cum este cazul în textul din 1 Corinteni 3: 16, ,, Nu ştiţi că  voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte in voi?” sau din 2 Corinteni 6 : 16  – ,,Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem Templul Dumnezeului Celui Viu, cum a zis Dumnezeu,  Eu voi locui şi voi umbla in mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu.”  Deoarece această completare care indică spre Biserică , Trupul lui Mesia,  lipseşte din textul din 2 Tesaloniceni 2: 4, putem presupune că apostolul se referă la un Templu fizic din Ierusalim, care încă exista în momentul scrierii Epistolei către Biserica din Tesalonic. În plus,  este imposibil ca Antihrist să se aşze în Biserică , deoarece în aceasta locuieşte şi domneste Duhul Sfânt.        
2. Profetul Daniel scrie în Cartea sa despre cea de-a 70- a săptămână – anul în care domnitorul antihristic  care va veni, va încheia un legământ cu Israel pentru 7 ani , ,,După aceste 62 de săptămâni, Unsul va fi stârpit şi nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni, va nimici Cetatea şi Sfântul Locaş şi sfârşitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ţine până la sfârşit şi împreună cu el şi pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulţi timp de o săptămână , dar la jumătatea săptâmanii va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare şi pe aripa urâciunilor idolesşi va veni unul care pusiteşte , până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât” ( Daniel 9: 26-27) . În versetul 26 este este vorba despre moartea pe cruce a lui Yeşua, a Unsului: ,, nu va avea nimic .” Acest verset indică împlinirea profeţiei  că la moartea Sa,  Mesia  nu va mai avea absolut nimic ( de ordin pământesc )  şi pe nimeni ( toţi îl vor părăsi, chiar şi aceia care i-au fost apropiaţi ). Dezbrăcat de orice demnitate umană, trădat de ucenicii fricoşi, tăgăduit, respins de popor, părăsit  chiar şi de Tatăl Ceresc pentru câteva momente de agonie, Domnul Hristos a fost îndepărtat cu violenţă de  tot ce Ii aparţinea.
Peste doar 30 de ani de la această dramă cosmică,   romanii au venit şi au distrus oraşul sfânt si, ca şi când n-ar fi fost suficient, au nimicit  întreg Locaşul Sfânt ( Cel de-Al Doilea Templu ) ca un potop  ( v. 26 ).  ,, Domnul care va veni” , din versetul 26,  este domnitorul antihristic ( un Mesia fals ) care urmează să vină la cârma întregii lumi.  Conform versetului 27 , acesta va încheia cu Israelul un legământ de pace  timp de 7 ani. Este foarte posibil ca în această perioadă să fie reconstruit Templul de la Ierusalim, deoarece în acest pasaj sunt amintite ,,jertfele şi darurile de mancare.” Aceasta ar putea însemna că Templul va fi reconstruit în prima jumătate a celor 7 ani ( sau poate chiar mai devreme ). Primul Locaş Sfânt, din versetul 26 este distrus , acum însă apare unul nou, care este amintit în versetul 27. După finalizarea şi inaugurarea noului Templu, Antihrist care va stăpâni din Yeruşalayim , se va aşeza în Locaşul cel Sfânt, şi se va autoproclama dumnezeul poporului Israel. “ Urâciunea pustiirii “ va consta printre altele în faptul ca profetul fals “  va construi o icoană a domnitorului antihristic pe care o va aşeza în viitorul Templu, ,, pe aripa urâciunilor idoleşti.”
Când vorbeşte despre zilele din urmă, Domnul Mesia face referire şi la acest pasaj din Daniel: “ Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor.  Atunci va veni sfârsştul. De aceea, când veţi vedea,  urâciunea pustiirii  despre care a vorbit proorocul Daniel aşezată în Locul Sfânt – cine citeşte să înţeleagă ! …” ( Matei 24 : 14-15 )

Locul celui de-al Treilea Templu

Din pasajul profetului Daniel 12: 1 , 9-13,  rezultă că prin  urâciunea pustiirii „ nu se face referire la distrugerea Templului de atunci , ci este vorba despre Necazul cel Mare şi despre icoana idolatră din vremea sfârşitului.
3. În Apocalipsa lui Isus Mesia este amintit textual un Templu,  cu altar şi cu închinătorii aflaţi în interiorul lui, în Cetatea Sfântă ( Ierusalim ). Toate acestea nu pot fi înţelese decât literal : ,, Apoi mi s-a arătat o trestie asemenea unei prăjini şi mi s-a zis : Scoală-te şi măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul şi pe cei ce se închină în el. Dar curtea de afară a Templului las-o la o parte , nemasurată , căci a fost odată a neamurilor, care vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Voi da celor 2 martori ai mei să proorocească îmbrăcaţi în saci 1260 de zile “ ( Apocalipsa 11: 1-3, Luca 2 : 25-37 ).
Templul şi Altarul trebuie întelese ca atare , la fel ca şi închinătorii. Este vorba despre acei evrei care în timpul Necazului –cel –  Mare se vor întoarce cu toată inima lor spre Dumnezeul lui Israel. În acele vremuri teribile ce vor devasta întreaga lume , Israelul va fi persecutat cu o cruzime fără precedent de către  neamuri. Este o afirmaţie a lui Chaim Richman ( pomenit în episodul nostru anterior ) care trebuie să ne atragă  in mod deosebit atenţia , şi anume aceea că urmaşii seminţiei preoţeşti sunt deja pregătiţi pentru “slujba divină.”Este interesant de observat faptul că seminţia preoţească a evreilor poate fi astăzi identificată din tribul lui Levi, spre deosebire de aproape toate celelalte seminţii  aparent pierdute. De ce a lăsat Domnul ca lucrurile să se aranjeze  astfel? Motivul este simplu : pentru a putea exista şi funcţiona un viitor Templu este necesară o seminţie legitimă a preoţilor.
Tot aşa cum evreii s-au întors şi încă se întorc în patria lor, iar Ierusalimul a ajuns din nou în stăpânirea lor, se va ajunge , după părerea celor mai mulţi cercetători sinceri ai cărţilor apocaliptice, şi la reconstruirea Templului la inceputul  Necazului –  cel – Mare. Toate aceste evenimente sunt indicii clare că Yeşua Ha Maşiach este pe punctul de a reveni foarte curând. Maranatha! Vino, Domnul nostru!

( Comentariu  argumentat de Daniela Reghina Onu; revăzut în Septembrie 2019 )

Publicat în Cultura si civilizatie iudaica, Studii biblice | 7 comentarii

Jewish music , jewish singers – ( 13 )

     OSEH ŞALOM! – În patru variante.

                                                           Enjoy delightly!

Publicat în Muzica evreiasca | 8 comentarii

Mai multă speranţă … ( 8 )

          În ajutorul scafandrilor

O experienţă destul de neobişnuită, scufundarea deschide curioşilor o lume fascinantă, dar în acelaşi timp şi foarte riscantă. Din acest motiv, o companie israeliană a venit cu o inovaţie care să le permită scafandrilor să gestioneze mai bine situaţiile critice.   În timpul unei scufundări, primul lucru pe care îl percepi este o linişte absolută în jurul tău. Simţurile omeneşti sunt cu totul altele sub apă. Lumea subacvatică este minunată şi reprezintă o adevărată încântare pentru ochi.  Însă scufundarea prezintă riscuri grozave, deoarece limitează capacitatea de comunicare.Dacă scafandrii pierd contactul vizual unii cu alţii, nu există defel posibilitatea de -a se înţelege prin semne, pentru că toate mişcările lor sunt dirijate greoi sub apă.
În curând toate acestea vor fi de domeniul trecutului, deoarece, recent, o firmă israeliană  a prezentat o inovaţie deosebită pe piaţă. Compania Underwater Technologies Center ( UTC ) a produs primul aparat care face posibilă  trimiterea de mesaje SMS în timp ce te afli sub apă. Acest procedeu va permite în viitor o comunicare fără probleme , mulţumită căreia şi situaţiile periculoase vor putea fi rezolvate mai simplu.  Aparatul a fost numit UDI ( Interfaţă Digitală Subacvatică ) şi se bazează pe legile fizicii aplicate sub apă în ceea ce priveşte acustica.  Aparatul se fixează ca un ceas pe încheietura mâinii. Sunt programate 14 mesaje ( de exemplu: Uite peştele de acolo! ), care pot  fi trimise prin nişte comenzi foarte simple.
De o importanţă vitală sunt mai ales mesajele urgente.  Semnalul SOS este transmis prin apăsarea unui buton special.  Prin acest semnal este trimisă şi locaţia exactă a scafandrului, pentru ca destinatarul să ajungă la el în cel mai scurt timp. Acest tip nou de aparatură nu va schimba doar experienţele subacvatice ale scafandrilor amatori; se estimează că el va fi foarte util şi în domeniul militar.  În prezent, preţul acestuia este de 1800 de dolari. Neta Kerem, directoarea generală a   UTC , a declarat că dispozituvul poate fi deja achiţionat de pe piaţa americană.

( Comentariu de Daniela Reghina Onu,  iulie 2019; după informațiile din cotidianul  Yediot Aharonot )

Publicat în Medicina si Inventica | 11 comentarii

POEZIE, POEZIE, POEZIE… ( 21 )

NU TÂNJI

de Daniela Reghina  Onu

Nu tânji
Nu pizmui
Şi nu invidia.                     
Nu peste mult
Vin alţii
Să se bucure
De toate
Ale tale,
Şi să sufere
Îmbrăţişând
Aceiaşi pumni
De pământ.

Sub petecul
Acesta de cer,
Tu nu-ţi mai poţi
Întinde aripile.
E prea strâmt
Pentru Zborul
Care eşti acum.

Va rămâne,
Doar o boare
Din suflarea ta,
Crenelată pe o petală,
Adaugată simplu
Unei corole,
Ce pastelează
Grădina parfumată.

Va rămâne,
Sub cer
Doar urma zbaterii
Unor aripi,
Şi ecoul trilului,
Păsării ce-ai fost
Cândva.
Nu tânji,
Nu pizmui
Şi nu invidia !

( Bucureşti, Martie – 2011 ; din volumul ” Râsul viorii fără arcuş”)

LOCATARUL VEŞNIC

de Daniela Reghina Onu

N-ai voie să mai mori    
încă o dată, Doamne!
Tu, Locatarul Veşnic
al trupului meu.
Lasă, mai bine
Să-mi moară îndoielile,
iluziile şi refugiile…
din toate religiile.
Dar să nu mori Tu,
Locatarule Veşnic,
al trupului meu sigilat.

Căci, la ce bun,
o coajă plină
dacă miezul e uscat?!
Doamne,
Singura mea Religie,
şi Singurul Altar!
Nu mai muri,
încă o dată!
Ar fi nedrept,
Ar fi păcat!

(Bucureşti, Iunie – 2012 ; din volumul Râsul viorii fără arcuş)

Publicat în Poezie | 14 comentarii

Invitaţii Otnielei – ( 4 )

We need to say Welcome! to rev. Reinhard Bonnke. May The Mighty Father continue to  bless his ministry with the fired  power of the Holy Ghost, in Yeshua ‘ s precious Name!  Hope your faith will be enriched by his message and work.  

Publicat în Rugaciune, Teologie si Spiritualitate | 10 comentarii

Şavuot Sameah! – 5779

 Otniela le urează fraţilor ei evrei, şi fraţilor mesianici, Hag Şavuot Sameah! Cincizecime binecuvântată, creştinilor buni! Onorat să fie SPIRITUL  SFÂNT! ( Mai multe informaţii despre această Sărbătoare, aici)

Publicat în Cultura si civilizatie iudaica, Studii biblice | 8 comentarii

MARI EVREI – Biografii ” la minut ” – ( 4 )

Bemjamin Disreali 4

Benjamin Disraeli s-a nascut la Londra intr-o familie de evrei care fusese expulzata din Spania, in secolul al XV-lea , si care , ulterior, isi gasise adapost temporar la Venetia. Bunicul sau pe nume Benjamin, ca ilustrul nepot , s-a stabilit in Anglia in 1748, practicand negustoria de corali. Tatal sau Isaac D`Israeli a fost istoric , eseist si discipol al lui Mendelssohn. Mama lui , Maria Besevi , provenea dintr-o familie askenazina care se stabilise in Anglia in 1762,  din frumoasa Verona.
Cand Benjamin avea 13 ani , in urma unui conflict cu Sinagoga sefarda , Isaac si-a botezat copiii dupa ritualul Bisericii Anglicane, dandu-le o educatie crestina. De aici se poate deduce cu usurinta ascensiunea carierei sale: daca nu ar fi fost convertit la crestinism , Benjamin Disraeli nu ar fi devenit in 1747 membru al parlamentului si,  mai tarziu , prim- ministru . In aceeasi situatie a fost si Lionel de Rothshild ( modelul personajului literar Sidoney din romanul lui Disraeli ) caruia, desi ales in parlament in 1847 , nu i s-a permis intrarea in Camera pana in 1858, pentru ca refuza sa rosteasca juramantul obligatoriu : ,,Pe credinta adevarata a crestinismului.” ( Mai departe, AICI )

Publicat în Biografii | 7 comentarii