Sărbătorile lui YHWH – Pesach-ul, inima Sărbătorilor

Shofarul SarbatorilorVom deschide acest studiu despre SĂRBĂTORILE DOMNULUI ( cum Însuşi Elohim le numeşte )  referindu-ne la ele așa cum sunt înăațișate în Torah,  in Vaikra ( Levitic )  23. Foarte mulți creștini dintre neamuri se intreabă deseori de ce evreii credincioși în Ieșua Ha Mașiach trebuie să țină aceste Sărbători , dacă oricum se trăieste în Noul Legământ.  Desigur, se trăieste intr-un Nou Legământ însă Cel Vechi nu a fost desființat pentru evrei deoarece Adonai a încheiat cu ei un Legământ veșnic ( Slavă Domnului, fiecare poartă cu el o Biblie formată din Vechiul și Noul Testament, iar cuvântul ,,veșnic” are aceeași semnificație peste tot ).  Apoi,  toți copiii lui Dumnezeu trebuie să  cunoască BIblia, progresând continuu în intimitatea relației lor cu Mântuitorul.  Foarte multi se multumesc să ramână în moștenirea lor timpurie,  creazând într-o anumită Biblie din care li s-a citit și li s-a explicat ani la rând. Dar acest lucru nu le oferă  o satisfacție spirituală adecvată.  Noi, cu toții,  trebuie să ne dorim mai mult din Dumnezeu si nu-L  putem cunoaște  decât prin Cuvântul Scripturii. Fiecare om trebuie să citească și să înteleagă cu mintea lui, pentru că fiecare credincios are nevoie de o relație personală  cu  Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt.
Pentru a crește în cunoașterea lui Adonai, a modului Sau de-a intra în relație cu omul răscumpărat, noi, ca evrei de sânge, trebuie să studiem si să respectăm Sărbatorile  Lui, așa cum sunt acestea expuse în Torah, în Cartea Levitic, Capitolul 23.  Iată de ce trebuie să înțelegem că Sărbătorile sunt ale Domnului ( așa cum ne arată și traducerea King James,  și toate traducerile din Ebraică ) , iar Adonai ni le-a dat nouă, evreilor ( dar și celorlalte popoare, care doresc să ni se alăture)  să ne învețe că:
1.     Ele sunt un SEMN între EL și noi, un timp special de întâlnire – între Creator și  omul  creat după Chipul și asemănarea Lui ( Exod 31: 13 ).
2.       Poporul lui ADONAI  a fost eliberat dintr-o cruntă sclavie ( Exod 12 : 26-27 ).
3.       Să ne amintească faptul  că El se îngrijeste de nevoile noastre zilnice ( Exod 12: 15-20 ).
4.      Poporul Lui trebuie să se bucure  de Torah ( Deuteronom 16 : 14 ) .
5.    Mașiach al evreilor și al neamurilor va muri, va fi ingropat și va învia (  Isaia 53, Zacharia 11: 12-13 ).
6.      Urmașii Acestuia vor fi îmbrăcați în Puterea Duhului Sfânt ( Fapte 2: 1-21 ).
7.      Învierea urmează morții. ( Isaia 53, Apocalipsa 5 : 3-7 ).
8.     Mașiach va fi un Rege încoronat pe vecie ( Apoc 5 : 4-5, Apocalipsa 2: 27,  14: 1-3, Apoc 19; 14-16 , 1 Petru 1 : 17 ).
9.     Va fi o Nuntă a  lui Mașiach, Ben YHWH, cu Mireasa Sa  (  Apoc 22: 17, Matei 25: 1-13 ).
10.   Mașiach va veni a doua oară  (  Apocalipsa 22 : 12 , 2 Tesaloniceni 2 , Luca 12: 35-40,  21 : 29-38 ) .
11.  Va fi o Împărație Mesianică, fizică, pe pământ (  Isaia 40: 1-11, 52, 60, Ieremia 31: 35-40, Ezechiel 20 : 38-42 , Zacharia 8 : 11-23 ), și multe altele pe care Regele ni le va descoperi la timpul potrivit.

Evreu citind rugaciunileDeci,  sunt Șapte Sărbători pe care poporul evreu le   imparte în trei  grupe principale :

I. Sarbatoarea Pastelui ( ebr. Pesach ), Sărbătoarea Azimilor ( ebr. Hag Ha Matzot) , și Sărbătoarea Primelor Roade ( ebr. Hag Ha Bikkurim );  toate se celebrează în luna Nissan ( care  de obicei cade în Aprilie  ),  care este și  prima lună a calendarului iudaic religios, și aparține primăverii.
II. Sărbătoarea  Săptămânilor ( ebr. Șavuot ), sau Cincizecime,  care se celebrează de obicei în cea de-a treia lună ( de obicei in Iunie ); aceasta  corespunde în calendarul evreiesc lunii  Sivan.
III. Sărbătoarea Trâmbițelor ( in ebr Rosh Hashanah ) , Ziua Ispasirii ( ebr. Yom Kippur  ) și Sărbătoarea Corturilor ( ebr. Sukkot )  sunt celebrate în cea de-a șaptea lună , Tishrei ( care de obicei cade in Septembrie sau în Octombrie ).

SUNT ACESTE SĂRBĂTORI  DOAR ALE LUI ISRAEL ?

În mod obisnuit  cei mai mulți credincioși ne-evrei sunt de părere că aceste Sărbători aparțin Israelului, și au dreptate. De fapt, aceste Sărbători sunt în mod obligațoriu ale evreilor, dar ele pot fi si ale ne-evreilor care s-au alăturat evreilor,  putând fi în acest caz serbate laolaltă ( Deuteronom 16 : 10-11 , 16: 14-16 ). În versetele 11, 14 din Deuteronom 16,  cuvântul  ..străin” este evreiescul “ger“, care înseamnă un ne-evreu care se alipeste cu toată inima (prin îmbrățișarea obiceiurilor, tradițiilor, limbii, istoriei a întregii culturi, în general ) de poporul Israel. Așadar , Sărbatorile sunt dăruite poporului lui ADONAI,  si acest lucru îi include în primul rând pe evrei, dar si pe ne-evreii care L-au acceptat pe Acesta  drept  Dumnezeu al lor ,  si pe Mesia,  Unsul Său, ca Mântuitor și Domn al vieții lor, și pe Israel ca popor de Legământ fizic, în carne, os și sânge. ( Aceștia sunt  altoiți trunchiului mare, Israel, purtând astăzi titulatura de credincioși ne-evrei mesianici. )
Este important să nu uităm că Sărbatorile lui ADONAI ne învață despre Planul complet al lui Dumnezeu în relație cu poporul Israel și că fiecare Sărbatoare se centrează pe o temă particulară din acest mare Plan divin. Până la urmă Sărbatorile ca Întreg ne pot învăța mereu ceva nou, înviorător,  despre Elohim și despre relația noastră cu EL. Apoi este cât se poate de util să știm că ele au o semnificație istorică bine definită,  dar și una profetică, pentru că toate Sărbătorile converg spre împlinirea răscumpărării umane în Yeșua Ha Mașiach. Deși toate Sărbătorile vizează o latură agricolă de context ( semănatul și seceratul sunt deseori pomenite ), totuși relația unică cu Dumnezeul Unic al lui Israel este fundația ultimă pe care acestea sunt gândite , celebrate și trăite.  Scopul primordial al lui Elohim este să-l ajute pe credincios să crească în cunoașterea Lui, să depășească nivelul de copilărie în credință, înaintand cu hotărâre spre maturitatea umblării lui cu Domnul.

PESACH-UL  פסח -PAȘTELE

     PesachÎn luna întâia , în a patruspezecea zi a lunii, între cele două seri , vor fi serbate Paștele Domnului ( Vaikra , Levitic 23: 5 ). Paștele ( ebr . Pesach ) se celebrează de obicei in luna Nissan ( Aprilie sau Mai, în calendarul gregorian ), prima lună a calendarului iudaic religios din primăvara unui an.
Paștele sau Trecerea ( Dincolo de… ) este timpul noilor începuturi în Israel, și se celebrează în cea de-a 14-a zi a lunii Nissan… Pesach-ul face parte din categoria celor Trei Mari Sărbători de Pelerinaj ( Paștele, Cincizecimea și Sărbătoarea Corturilor ) având o semnificație istorică deosebită pentru poporul Israel, caracterul domestic, agricol,  fiind foarte prezent  în celebrarea Paștelui, mai ales cât privește împlinirea  mesianică a contextului  său. Pesach-ul marchează sfârşitul anotimpului ploios  și începutul celui  de creștere, de dezvoltare a cerealelor, fructelor şi a legumelor ; apoi, odată cu Paștele este inaugurat timpul Ispășirii prin sângele unui mielușel, și,  de asemenea , timpul Marii Izbăviri  a israeliților din robia Egiptului.

a.   SEMNIFICAȚIA ISTORICĂ
Dumnezeul lui Israel a stabilit ca celebrarea Paștelui să se facă în mod continuu ( veșnic , să nu uităm că este una dintre Sărbatorile care vor fi celebrate și in Împărația Păcii de o mie de ani  –  Exod 2: 23-25 , 6: 5-8, 12: 14  ). Israel a fost eliberat din robia egipteană cu un Preț de sânge : fiecare familie de evrei trebuia să ungă cu sângele mielușelului sacrificat, stâlpii ușii , aceasta rămânând singura garanție a salvării din fața revărsării urgiei mâniei divine. De fapt cum s-au desfasurat aceste evenimente? Textul de referință ( Exod 12: 3-5 ) ne spune că fiecare cap de familie trebuia să ia un mielușel nu mai mare de un an, în ziua a zecea din prima lună, pe care să-l păstreze langa el pana în ziua a paisprezecea a aceleiași luni ( Exod 12: 3-6 ). Mielusei pentru sacrificiuÎn seara celei de-a paisprezecea zile ( la ora 3 fix ) , animalul  trebuia sacrificat  ( 12 : 6 ) , iar cu sângele lui se ungeau stâlpii ușii, dar și pragul de sus al caselor . Mielușelul trebuia consumat  fript la foc , împreună cu ierburile amare, cu pâine nedospită , toate acestea având o simbolistică viitoare ; întreaga familie trebuia să participle la acest ritual plin de semnificație cu “mijlocul încins , încaltamintele în picioare și toiagul în mână “, totul desfășurându-se într-o mare grabă pentru că toți evreii urmau să parăsească Egiptul la miezul nopții celei de-a cinsprezecea zile a lunii Nissan.  La miezul nopții acestei zile , îngerul morții trebuia să treacă prin toată țara lui Faraon, și dacă o singură casă nu avea stâlpii unși cu sânge,  ea  intra sub incidența    judecății lui Dumnezeu ( Exod 12: 12-15 ). Cuvântul evreiesc pentru    Paște este       P E S A C H ,    care înseamnă “ a pași ( a trece ) dincolo de … “   Acest cuvânt are obligația  să ne amintească de  trecerea noastră de la judecata iminentă a morții și a păcatului  la viața în Mesia:  Mielul- fără –de- cusur al lui Elohim ( Ioan 1: 29, Apocalipsa 5 : 12 ) care trebuie să acopere cu Sângele Lui ființa noastră intreagă spre protecție divină împotriva răului declanșat de păcat ( Evrei 9 : 18-22 ).

b. SEMNIFICAȚIA MESIANIC-SPIRITUALĂ  A PESACH- ULUI
Yeshua pe cruce 21. Moartea lui Yeșua pe CRUCE ( un lemn infamant pe care erau uciși tâlharii din Imperiul roman ).
2. Yeshua a fost Întâiul Născut  al fecioarei Maria , Primul și Unicul Fiu Născut al Tatălui Ceresc –  din veșnicie (  Matei 1 : 21-25,  Romani 8 : 29  ).
3. Există o  simbolistică deosebită  a Mielului în Biblie . Prima se referă la Mielul unei case ( Exod 12: 3-4 ) ,  a doua,  la Mielul pentru o națiune, Israel ( Ioan 11 : 49-52 ) , a treia,  la Mielul pentru lumea întreagă ( Ioan 1: 29 ).
4. Egiptul este prototipul Lumii și al întregului ei sistem păcătos,  iar Faraonul îl reprezintă cu succes pe însuși Satan. Toti cei care se afla în sclavie spirituală traiesc în conformitate cu legile acestui sistem de lumesc,  în care păcatul și răzvrătirea sunt la loc de mare cinste.
5. Yeșua este Mielul lui Dumnezeu ( Ioan 1: 29 ). Yeshua este Paștele nostru ( 1 Corinteni  5 : 7 ). Toți cei care Îl urmează pe Domnul Mesia / Christos apartin Casei lui Dumnezeu ( Evrei 3 : 6 ).
6. Totul se rezumă la un act voință și credință în puterea eliberatoare a Sângelui lui Mesia, Paștele celor iertați,  Singurul care poate elibera făptura umană de toate patimile  păcătoase ( Romani 6: 7 ; Galateni 4: 3-5 ). Numai Sângele Fiului lui Dumnezeu comportă calitatea răscumpărării din vechile și noile păcate, mărturisite ( Levitic 17 : 11; 1 Petru 1: 18-19 ; Apocalipsa 1: 5 ).

   Moise si Cele 10 Porunci , de RembrandtÎn concluzie , sărbătorirea Paștelui a fost rânduita de Însusi YHWH  ( Exod 12: 14 ) ca o întruchipare sigură a semnificației primei veniri a Fiului Său în această lume. Sărbătoarea trebuie  ținută  intr-un profund respect pentru trecut , dar și într-o stare de așteptare față de ceea ce Domnul  ne pregatește în viitor. Mulți ani după instituirea Paștelui in Egipt, un om numit Ioan ( Yohanan ) a arătat spre Yeșua , numindu-L Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. După ce a fost declarat Mielul lui Dumnezeu , Mesia  Și-a început Lucrarea în această lume, pe teritoriul Israelului de astăzi, între evreii din vremea Lui. La sfârșitul acesteia , în a zecea zi a lunii Nissan, Mielul lui Dumnezeu intra in Ierusalim înconjurat de mii de evrei  pelerini cu ramuri de flori în mâini, care cântau cu bucurie  Hallel ,  și  care s-au grăbit  să-L proclame – atunci când L-au văzut  călare pe un măgăruș ( Zacharia 9: 9 ) – Regele  lui Israel. Până în zilele noastre, 10 Nisan rămâne pentru lumea creștină, Sărbătoarea Floriilor.
Apoi Mielul Și-a continuat itinerarul durerii după ce marele preot Îl cercetează (împreună cu fariseii și cu saducheii )  timp de 4 zile ( Exod 12: 5 ) , expunându-l pe EL,  Cel mai neprihănit Om al lui Israel , disprețului și oprobiului abject . Pe 14 Nisan , la ceasul al treilea din zi , marele preot trebuia să ia mielul de jertfă pentru Paște,  să-l pună pe altar așteptand timpul înjunghierii . Ca un Simbol perfect al jertfei din vechime, Yeșua a fost răstignit pe Muntele Moria ( Marcu 15 : 25 ). Și in timp ce Regele Universului Se stingea pe cruce , picatură cu picatură , au avut loc  pregatirile pentru jertfa de Pesach. Asfel,  la ora 3 după-amiază,  marele preot  inaintează spre altar, înjunghie mielul de jertfă cu un cuțit , și rostește aceleași cuvinte pe care le-a rostit Yeșua Domnul pe cruce : “ S-a săvârșit ! “ Se admite astăzi , că Fiul lui Dumnezeu Și-a dat ultima suflare la 3 .00 pm  ( Matei 27 : 45- 50 ).
În Deuteronom 16: 16 ni se spune că toți evreii – va veni și vremea aceea binecuvantată! – au datoria să celebreze la Ierusalim Sărbătoarea Paștelui, a Săptămânilor și a Corturilor;  acestea mai sunt cunoscute și sub denumirea de Cele Trei Mari  Sărbători de Pelerinaj.

(  Prezentare de Daniela  Reghina Onu, Bucuresti – Aprilie  2011 )

18 răspunsuri la Sărbătorile lui YHWH – Pesach-ul, inima Sărbătorilor

 1. Adrian Boluda zice:

  Sarut mana, Otniela. Explicatiile D-voastra sunt foarte limpezi, oricine poate intelege.
  Mielul lui Dumnezeu , Ieshua Hristos Domnul ne-a scapat de Egipt ( de lume ) si de domnia lui faraon ( de Satana ) prin jertfa Lui. Ce mare dovada de iubire ! Si cat de bine se impleteste Vechiul Testament cu Noul ! Tot ce ni s-a promis in Vechiul a gasit raspuns in Noul Testament. Slavit sa fie Isus Ieshua !

 2. Cristina Sitaru Stoian zice:

  Otniela scumpă , îţi mulţumesc pentru această superbă prezentare a Sărbatorilor lui Dumnezeu din Levitic 23. Inima mea s-a umplut de bucurie pentru că eu ştiu că Tatăl Ceresc de mult mă cercetează în direcţia păstrarii Cuvantului Bibliei curat , fără adaosuri sau ciuntiri. Slavă lui Adonai , sper că pot să spun şi eu aşa, deşi nu sunt evreică sau mesianică , însă în interiorul meu sunt cu totul ataşată de rădăcinile credinţei noastre şi îi iubesc pe evrei din tot sufletul.
  Îţi doresc un Paşte sfânt şi liniştit ( ştiu că ai o muncă grea pe care am prestat-o şi eu , să educi conştiinţe nu este uşor, dar este foarte frumos ) , şi să te bucuri din plin de toate binecuvântările părinţilor tăi , Avraam , Isac şi Iacov. Shalom.

 3. Rares M. zice:

  Shalom si sarut mana. Foarte clara prezentare ! Va multumesc pentru lamuririle necesare , care de altfel au fost risipite citind acest articol atat de bine scris in mesajul curat al Bibliei.
  Multumim si pentru detaliile din alimentatie – in film. Dumnezeul lui Israel sa va toarne belsug de har in tot ce faceti.

 4. Iosif Joseph zice:

  salom. O sarbatoare insotita de nadejdea in toate promisiunile minunate ale Domnului Iesua – Isus si ale profetilor Vechiului Testament, va doresc.
  Cred ca mesianitatea abea de acum va incepe sa se dezvolte pentru ca multi nu au fost deschisi catre ea mai inainte. de fapt nu au cunoscuto. Sunt sigur ca aceasta va fi religia viitorului crestin. Vad ca din ce in ce mai multi crestini se indreapta spre radacinile Bibliei ( cel putin aici in Vest ) si spre Israel.

  • Mihai Costea zice:

   Shalom. Sunt de acord cu ce sustine Iosif Joseph. Abia de cum incolo mesianismul va avea ceva de spus. Cel putin aici in Ocident asa se arata. Se poate in Romania sa fie mai slaba activitatea..adica nu sunt prea multe comunitati mesianice dar ne asteptam sa apara de acum inainte.
   Ati facut o prezentare foarte clara Otniela. Imi place ca vorbiti in asa fel de aceste sarbatori din Levitic incat accentul cade pe Fiul lui Dumnezeu , Domnul Iesua Mesia,
   Dumnezeu sa va binecuvinteze Pastele !

 5. Lisa Sielberg zice:

  Todah , Otniela, pentru aceste precizari necesare. Cred ca vizitatorii sunt ceva mai lamuriti cu privire la Pesach. Sa ai o sarbatoare linistita si fericita insotita de afectiunea familiei si prietenilor. Chag Sameach !

 6. Teodora zice:

  Multumesc pentru prezentarea aceasta in care se vede bine rolul mielului.Sunt crestini daca ii intrebi nu stiu de ce mananca miel la Paste. Ar trebui sa citeasca multi acest articol . Asa cum spune Scriptura ” poporul piere din lipsa de cunostinta.”
  Multa pace si bucurie sa va insoteasca Otniela. Shalom.

 7. Shabat Shalom !
  Multumiri pentru participarea la acest topic. Ma bucura interesul Dvs pentru Mesajul curat al Scripturii. Fie ca toate Sarbatorile pe care le tinem din iubire pentru ADONAI , sa ni-L reveleze mai plenar pe Fiul Lui. El , Mieluselul Sfant , merita toata cinstea si onoarea pentru Mantuirea desavarsita oferita in dar. Glorie in veci Numelui Sau Sfant !
  Va doresc tuturor un Shabat in care sa va bucurati de Domnul Shabatului si de Pacea Lui, pe care nu o pot intelege decat rascumparatii Sai. Fie ca Odihna Lui sa va inunde viata. Shabat Yacha !

 8. FOARTE FRUMOS SI BINE EXPLICATA ACEASTA MAREATA SARBATOARE!ASTEPT CU NERABDARE SA CITESC EXPLCATII SI PENTRU CELELALTE SARBATORI CU BUCURIE! FITI BINECUVANTATA!

 9. Amedeo Roth zice:

  Chag Sameach, sărut mîinile. Eu am un semn de întrebare…Cum poate să fie mielul de sacrificiu o persoană? Poate cînd îţi vei lua timp, îmi poţi răspunde Otniela. Îţi mulţumesc deja.

  • Shalom, domnului Amedeo! In primul rand nu este vorba despre un banal mielusel de sacrificiu, fara cusur, ce-i drept , care facea ispasire in vechime la Templu. Noi vorbim despre ” Mielul lui Dumnezeu care ridica pacatul lumii” ( v. Brit Chadasha, Evanghelia lui Yohanan 1: 29-34 ) ! Asa a fost numit de Yohanan, cel care facea mikvah pocaintei in raul Iordan si care era un mare profet in popor atunci. Cand L-a vazut pe Yeshua Ben David , el a avut brusc, prin Ruach Ha Kodesh, acesta revelatie a Jertfei de Ispasire. Evident, vorbim de simboluri. In mod sigur, Fiul lui YHWH este simbolizat cu mieluselul de sacrificiu, pentru ca a fost fara pacat, Dumnezeu si Om deopotriva, si a fost Singurul care a satisfacut pe deplin DREPTATEA lui ADONAI.
   Daca in vechime Moshe i-a sfatuit pe fiii lui Israel sa unga usiorii caselor cu sange si astfel moartea sa ii ocoleasca, tot asa cine se adaposteste in Jertfa lui Mesia ( adica, CINE CREDE IN EL SI IL PRIMESTE CA RASCUMPARATOR ) va fi scutit de mania lui YHWH, prin iertarea pacatelor ( v. Epistola lui rabi Sha`ul catre Evrei, capitolele 3, 4 si 5 ) si prin asigurarea vietii vesnice in Imparatia Lui ( Yohanan 3: 16 ). Numai asa ( este singura Cale ) avem intrare libera la Dumnezeu, trecand din moarte la Viata, din intuneric la Lumina.
   Baruch Habba Melech Mashiach ! Shavua Tov!

 10. Xenia zice:

  Frumos si complet. Paste cu bucurii!

 11. John zice:

  Heya I m for the first time here. I discovered this site otnielabattzion and I m very happy to read zour issues. Thanks and shallom.

 12. UrmuzescuZenovia zice:

  Shalom la dvs. Evreii mesianici sarbatoresc si cu pastele crestin? Sau numai cu cel evreiesc? Altfel cum il cinstesc pe Iisus?

 13. tudorcurelaru zice:

  Sărbătorile evreiești au vreo bază biblică pentru creștini? Eu nu sunt evreu, atunci de ce să le țin?

 14. carla zice:

  Shalom la dv. Evreii mesianici sarbatoresc si pastele crestin?

 15. valentin zice:

  Shalom; mulţumesc!!!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s