Hanukah – Sărbătoarea Luminii


      Sărbătorile Hanukah şi Purim sunt considerate Sărbători  mici, şi nu sunt menţionate în Torah, însă amândouă beneficiază de profunde şi sigure conotaţii spiritual- teocratice ( nu trebuie să ne sperie formularea, guvernarea Israelului biblic era într-adevăr una teocratică ).În Talmud Şabat 25 se pune de la început întrebarea : Mahi Hanukah ? ( Ce este Hanuka ? ) Hanukah (în Ebr. חֲנֻכָּה sau חנוכה ) se sărbătoreşte  de la 25 Kislev ( seara ) , timp de 8 zile , fiind numită  în ivrit şi Hag ha-Orim ( Sărbătoarea Luminilor ). Dar Hanukah  chiar se vrea a fi  o Sărbătoare a Luminii, pentru că în fiecare seară, în timpul celebrării ei ,  se aprinde câte o lumânare din setul celor nouă, un  gest simbolic care aminteşte despre o mare  minune.
         Dacă Purimul are o baza biblică, Cartea Esterei , cu totul altfel stau lucrurile în ceea ce priveşte Hanukah, o Sărbătoare postbiblică ( de aceea,  ignorată de karaiţi). Dacă Purimul aminteşte de salvarea fizică a unui popor în exil , Hanukah  (=lit . inaugurare , sfintire a Templului ) evocă reconsacrarea spirituală din Ţara Sfântă,  şi eliberarea de jugul străin al compromisului cu puterile seculare. Ea comemorează de fapt istoria Macabeilor în lupta lor împotriva ocupaţiei şi a politicii de elenizare forţată , pe care suveranul seleucit Antioh al IV -lea Epifanul a exercitat-o asupra Ţării Sfinte ( 167- 164 î.Ch ). Profanarea Templului şi interzicerea exprimării religiei iudaice, sacrificiile pagâne impuse prin constrângere au stârnit atunci o răscoală , care a dus nu doar la o  restaurare religioasă , ci, mai ales, la o independenţă politică care să le ofere evreilor dreptul exprimării  libere, fără niciun compromis cu o putere străină.
          De fapt ce se urmărea ? Ca noţiunea greacă de oikumene, unificată într-o unică şi mare civilizaţie,  să se asocieze cu noţiunea iudaică de Dumnezeu universal. Existau şi pe  vremea aceea în Israel – ca de altfel în orice comunitate religioasă – câţiva intelectuali reformişti care se străduiau din răsputeri să elibereze Scripturile de caracterul lor provincial, demodat. Astfel,  ei au formulat  curajos şi răspicat  prima opinie critică la adresa Bibliei,  care, din nefericire,  îi va costa foarte mult pe evreii generaţiilor viitoare . Aşa cum era de aşteptat, cei care s-au opus vehement reformei de laicizare au fost hasideenii  ( aripa conservatoare a Iudaismului )  care percepuseră pericolul iminent al elenizării,  şi care începuseră o luptă făţişă, dură,  cu iudei reformatori (aceştia încercau sa elibereze Iudaismul de acele elemente care interziceau participarea evreilor la cultura greacă – de exemplu afişarea nudităţii, care îi ţinea pe evrei în afara gimnaziului scolastic şi a stadionului ). Într-un fel reformiştii încercau să universalizeze religia evreiască,  militând pentru o unire benefică  a filosofiei de viaţă a  pollis – ului grecesc cu Dumnezeul moral al evreilor. Din păcate  ceea ce doreau ei marşa pe o contradicţie fundamentală. Grecii nu erau monoteişti, erau politeişti; ei au preluat de la egipteni sincretismul, adică raţionalizarea nenumăraţilor zei,  care se concretizaseră în cultura lor  în câţiva polizei . Un asemenea zeu – mutant era Apollo – Helios – Hermes , zeul – soare . Grecii au contopit cultul egiptean al lui Isis cu propriile lor ritualuri dionisiace.  Asadar,  ajungând sub stăpânirea greacă , duşmanul real al evreilor a devenit elenismul.  Ca urmare, lupta dintre greci şi evrei a fost o luptă pe viaţă şi pe moarte între două mari ideologii : cultura elenă a lui Alexandru şi religia iudaică a profeţilor . La sfârşit  au  învins cei care  au  fost mai puternici: profeţii.
         Elenizarea evreilor a început în mod discret. Întâi le-a fost afectată limba , deprinderile , obiceiurile, apoi  ispita a fost infiltrată în  conduita lor, în  etica şi in  religia lor.  Cuvinte greceşti au început   nevinovat să se furişeze în scrierile religioase ale evreilor, chiar şi sinagogile împrumutau tot mai mult din aspectul templelor greceşti. Tinerii evrei au cedat în faţa plăcerilor consumabile oferite de greci, iar intelectualii evrei s-au lăsat vrăjiţi de filosofii greci,  pe care evreii ortodocşi îi priveau cu mai multă îngrijorare decât pe curtezane. Acestea din urmă – spuneau înţelepţii – corupeau doar trupul , în vreme ce primii corupeau mintea.  

Deşi influentele elenizării au fost considerabile totuşi marea majoritate a evreilor a rămas antielenistă . Două elemente ideologice puternic afirmate i-au ajutat pe evrei să se păstreze uniţi : unul era prestigiul şi puterea Torei , pe care populaţia o considera de origine divină, şi al doilea a fost convingerea fermă că dinastia davidică va fi restaurată, conform profeţiilor mesianice din Tanach.  Acestea au dus la crearea unei noi partide între evrei, cea a hasideenilor ( sau a pietiştilor ). Această facţiune s-a alcătuit la început ca o formă  de protest împotriva obiceiului de a bea şi de-a chefui, care era în floare printre greci, declarându-se la un moment dat şi împotriva epicurienilor şi a tot ce era gândire  grecească, în general.  Pe masură ce tot mai mulţi se strângeau sub stindardul ei,  această  grupare a devenit treptat o forţă politică majoră care a jucat un rol dominant în evenimentele ulterioare. Prin urmare,  aceşti rigoristi evlavioşi au apelat  la înrădăcinatul instinct biblic, pentru a răsturna ordinea existentă  şi a transforma o polemică religioasă într-o revoltă împotriva forţei de ocupaţie.  Modul în care poporul încerca să supravieţuiască într-un asemenea creuzet devastator devenise de nesuportat. Timp de 125 de ani , seleucizii şi ptolemeicii ( liderii Imperiului lui Alexandru cel Mare ), s-au războit pentru a obţine controlul asupra Palestinei ).
          În 175 î.Ch  , mişcarea reformistă iudaică a fost indusă fatal în eroare de un aliat entuziast, dar foarte periculos :  monarhul  seleucid Antiochus Epiphanes ( Antioh Epifanul ).  Epifanul dorea  să grăbească ritmul elenizării în regatul său, pe de o parte ca element al politicii sale de globalizare,  dar şi pentru considerentul strategic  că ar fi  putut  mări  veniturile provenite din impozite, armata lui suferind de o lipsă cronică de  fonduri necesare războaielor de expansiune. Aşadar, acesta i-a susţinut fără ezitare pe reformiştii evrei, înlocuindu-l pe marele preot ortodox, Onias III,  cu Ioşua,  un tânăr preot cu vederi liberale,  care n-a pregetat să-şi  elenizeze numele imediat ce a fost investit în functie , în  Iason. Tânărul şi necugetatul Iason a început repede să transforme Ierusalimul într-un pollis , l-a rebotezat Antiohia, construind un gymnasium (  loc de socializare şi de instruire pentru jocurile publice ale tinerilor greci  ) chiar la poalele Muntelui Templului.  Cartea a doua a Macabeilor consemnează cu indignare că preoţii Templului ,, nu se mai sârguiau  spre slujbele altarului , ci nebăgând de seamă de Templul Domnului şi părăsind jertfele, se grăbeau să se împărtăşească cu privirea  cea fără de Lege a luptei la disc, după ce se auzea chemarea crainicilor.” Etapa următoare a fost abaterea fondurilor Templului de la nesfârşitele şi costisitoarele sacrificii, spre diverse activităţi ale pollisul-ui, cum ar fi întrecerile sportive internaţionale şi concursurile de teatru. Marele preot  controla fondurile publice atâta vreme cât se plăteau impozitele. De la el aceste  impozite ajungeau la colectori , încât visteria Templului ajunsese un fel de bancă de stat pentru populaţie. În 171 î. Ch Antioh îl înlocuieşte pe Iason cu Menelau , care era un filogrec şi mai  înrăit , întărind în acest fel puterea grecilor în Ierusalim prin construirea unei acropole , care domina Templul.
În 17O  î. Ch conflictul ajunge  la apogeu , prin emiterea unui decret ce abolea Tora, înlocuind-o cu legea profană, reducând Templul la un simplu lăcaş ecumenic de închinăciune. Dacă Antioh s-ar fi mulţumit doar cu atât ruptura ar fi putut fi reparată,  dar, din nefericire , mândria lui rănită nu i-a îngăduit acest lucru. Cu dispreţ suveran a scos în afara Legii Ziua de Şabat , şi a interzis circumcizia. Partida rigoristă,  destul de anemiată de reprimările seleucide succesive, începea să renască în acest proces de laicizare, găsind noi adepţi printre acei evrei care înainte se pronunţaseră în favoarea unei elenizări moderate. Era inevitabilă o revoltă de proporţii , şi,  ca de obicei , un eveniment cu  totul neprevăzut a aprins scânteia focului ce mocnea de ani buni.  Într-un mic oraş din afara Ierusalimului,  un grec bogat şi influent a încercat să oblige un preot  evreu pios să aducă sacrificii zeilor greci. Preotul se numea Matatias se trăgea din familia Haşmoneilor. Decât să comită acest sacrilegiu Matatias a preferat să-l ucidă pe grec. Antioh, revoltat, a ordonat noi represalii , iar pupulaţia s-a ridicat cu mic- cu mare să-l apere pe Matatias, care împreună cu cei cinci fii ai săi a preluat conducerea răscoalei. Ei au ramas în Istorie sub numele deMacabei , dupa cuvantul ebraic פטיש  ( = ciocan ),  deoarece în bătăliile pe care le-au dat au prăvălit adevărate lovituri de ciocan asupra seleucizilor. Aşa a început un război crunt, dus cu o hotărâre de neclintit, fără să se ţină seama de urmări, de pierderile iremediabile de vieţi omeneşti. Uluiţi , grecii seleucizi priveau cum acest popor murea cu eroism pentru apărarea ideilor,  nu a averilor. Deoarece  fiecare evreu ducea Templul în propria sa inimă, seleucizii au înţeles cu tristeţe că ar fi trebuit să-i omoare pe toţi dacă doreau să le ucidă ideile religioase. Şi cum fiecare evreu lupta pentru a-şi apara valorile de credinţă, a început o dispută lungă şi sângeroasă care a durat peste 20 de ani.
Povestea Macabeilor s-a răspândit astfel în toată lumea elenă. La început,  Antioh n-a acordat prea multă atenţie acestei revolte, continuând să-i dispreţuiască pe evreii cărora el însuşi , ca un adevărat suveran,  îndrăznise să le spurce Templul, aruncând înăuntrul acestui Sălaş sfânt un animal necurat ( un porc )  de  care evreii aveau oroare. A trimis totuşi  împotriva macabeilor un mic corp expediţionar de şoc, cu gândul să le dea o lecţie bună.  Însă evreii l-au anihilat. Stârnit de această înfrângere , Epifanul  şi-a propus să se răzbune . Şi-a strâns o armată numeroasă ,  formată din soldaţi unul şi unul ,  şi a pornit în fruntea ei împotriva Ierusalimului.  Era atât de convins de victorie încat a luat cu sine un batalion de cumpărători de sclavi . Numai că prezicătorii ,, victoriei “ sale nu citiseră corect astrele în care credeau. În anul 164 î.Ch. ( Atentie ! Yeşua Ben David, Ben Elohim  încă nu venise pe pământ să salveze omenirea pierdută, şi conform profeţiilor veterotestamentare  trebuia să moară la  Ierusalim !!! ),  evreii i-au spulberat armatele şi au recucerit Ierusalimul . Templul a fost curăţat de toţi idolii păgâni ( majoritatea erau zei greci , introduşi cu  forţa în Templu ) şi a fost încă o dată dedicat lui YHWH,  dând naştere Sărbătorii de Hanukah.
          Războiul cu seleucizii a durat timp de douăzeci şi cinci de ani. Armatele evreilor au fost binecuvântate nu numai cu vitejie dar şi cu victorii neîntrerupte. Au câştigat bătălie după bătălie, şi treptat seleucizii s-au retras de pe pământul palestinian. Antioh  Epifanul a murit fără să-şi împlinească visul de a-i vinde pe evrei în târgurile de sclavi din lume. Succesorul său le-a oferit evreilor libertate religioasă deplină . Unul câte unul, patru dintre cei cinci fii ai lui Matatias au fost omoraţi în războiul sângeros . Şimon,  singurul care a supravieţuit (urmându-i  fratelui său în funcţia de mare preot), a devenit arhiereu şi cârmuitor , semănând tratatul de pace în anul 143 î. Ch. După un război incredibil,  imposibilul a fost înfăptuit,  s-au pus bazele unui nou Regat evreiesc independent  al lui Yuda (  după 440 de ani  de aşteptare )  .
Într-un amplu studiu dedicat Macabeilor , profesorul Josy Eisenberg  ( fascinat de eroismul celor şase Macabei , ( bătrânul Matatias şi cei cinci fii ai sai ) notează (  fragmentul a fost  introdus ulterior în Istoria sa ):                   ,,Războiul pe care l-au purtat împotriva armatelor siriene ( seleucide ) evreii legaţi de Torah – ei îşi dăduseră numele de Hasidim ( literal = evlaviosi, devotaţi lui Dumnezeu ) – constituie una dintre cele mai înălţătoare fapte din Istoria evreilor. Este o adevărată epopee; Handel va compune un maiestuos oratoriu : Judas Macchabeus , în cinstea acestui triumf.”
Hanukah este  menţionată în Cărţile Macabeilor, în Talmud, în scrierile  lui Hilel (el a stabilit obiceiul aprinderii în succesiune crescătoare a lumânărilor, în fiecare din cele opt zile de celebrare),  dar şi  în Evanghelia lui Yohanan din Brit Chadaşah( Ioan 10 : 22-23   ). Există scrieri renumite : Meghilat Antiochos, Meghilat  Hasmonaim, Meghilat Hanukhah, care au circulat intens în Evul Mediu. Josephus Flavius aminteşte de Sărbătoarea Luminilor, fără să scrie  cuvântul h a n u k a h. În aceste cărţi se relatează eroismul Macabeilor , dragostea lor imensă pentru Templu, pentru Altar. Ei au curăţat acest Lăcaş şi au repus candelabrul în drepturi pentru ca lumina să rămână nestinsă înaintea lui YHWH – ELOHIM.  Şi nu le-a fost uşor, însă Mâna Divină le-a venit în ajutor . Într-un Templu devastat , după un război cumplit,  era mai greu să gaseşti uleiul pur care să asigure o lumină curată, fără fum sau miros . În toiul căutarilor,  în cămările ascunse ale Templului , au dat peste un ulcior cu ulei sigilat, singurul ulei pur care îndeplinea condiţiile unei arderi curate. Teoretic un asemenea ulcior dura doar 24 de ore . Însă minunea s-a produs : uleiul din acest vas binecuvântat a ars continuu, fără nicio ezitare , timp de opt zile.  Bucuria poporului a fost imensă şi s-a hotărât ca an de an , de 25 Kislev,  să se sărbătorească, timp de opt zile, Chag Hanukah. Din Cartea Hasmonaim se poate afla de ce  evreii trebuie să celebreze  această sărbătoare timp de opt zile : “ S-a sărbătorit , ca laudă a Divinităţii , opt zile, exact ca şi Hag ha Sukkot.” De aceea,  Sărbătoarea Luminilor se mai numeşte şi  Sukot–ul  lunii Kislev.  Pe vremuri existau secte religioase care voiau să minimalizeze importanţa minunii victoriei Macabeilor  , socotind, în mod nedrept, că numai minunea uleiului trebuie sărbătorită. Faptele certifică însă că distrugerea duşmanilor era obiectivul primordial şi , ca atare , în rugăciunile ritualice se menţionează numai minunea victoriei haşmoneilor.
            Ordinea în care trebuie aprinse lumânările de Hanukah  este  una crescătoare sau descrescătoare – ritualul diferă. În general este acceptată tradiţia după care în prima seară se aprinde o singură lumânare, în a doua două lumânări, etc de la stânga la dreapta, până când,  în a opta seară,  întreaga hanukie este aprinsă. Lumânările sunt aprinse cu ajutorul unei lumânări speciale –şamaş ( o lumânare ajutătoare, care, în sfeşnic ocupă mijlocul , adică braţul cel  mai înalt). Ceremonia se desfaşoară în special acasă, în familie, dar de foarte multe ori şi în sinagogi,  iar copiii primesc  banii de Hanukah (Hanukah geld). Obiceiul,  care se crede că  îşi are începuturile în sec al XV-lea în Polonia, derivând din etimologia cuvântului ebraic h i n u c h = hanuca, vizează  în mod clar dedicarea, inaugurarea  dar şi educaţia. Probabil că ritualul a început de la parinţii evrei din Polonia care le dădeau copiilor bani de Hanukah,  pentru a-i oferi profesorilor acestora,  drept prinos de recunoştinţă  pentru  îndeplinirea  funcţiei  de mijlocitor. În secolul al XV-lea obicieul ia  amploare,  studenţii  săraci de la  Ieşiva mergeau  pe la casele evreilor să le ceară cuveniţii  bani de Hanukah.  Probabil că odată cu emanciparea evreilor şi intrarea lor în contact cu lumea creştină, care obişnuia să facă schimb de dulciuri, bani şi cadouri în ajunul Crăciunului, obiceiul de ,,hanukahgeld” suferă anumite schimbări preluând aspectul de cadouri şi  bani de ciocolată, aşa cum de altfel este păstrat până astăzi ( în mediul aşkenazin ). În Sinagogă,  la slujba de dimineaţă, în fiecare zi,  se spune Hallel,  şi se citeşte un pasaj din Torah.  După aprinderea lumânărilor,  în casele aşkenazine se obişnuieşte să se cânte un cântec foarte popular, compus în sec. al XIII -lea,
Maoz Tzur. Acest poem, de provenienţă germană, este intitulat după un verset din Isaia,  Stânca puternică a veacurilor (Isaia 17:10),  şi  cuprinde 6 strofe, fiecare  evocând resfinţirea Templului şi dezrobirea lui Israel. Cântecul este un poem de mulţumire adus lui YHWH  pentru a-i fi salvat pe evrei din robia egipteană, din exilul babilonian şi de la  primejdia exterminării decretate de Haman.  Comunităţile sefarde nu obişnuiesc să cânte acest poem,  dar citesc cu voce tare  Psalmul 30.
Bucuria acestei Sărbatori nu ar fi deplină, bineinţeles,  dacă s-ar pierde din vedere meniurile pline de ulei – dar gustoase! – care dau savoarea  specifică celebrării: gogoşile umplute cu dulceaţă  şi chiftelele de cartofi ,,latkes” .
         Se naşte acum inevitabil  întrebarea dacă Hanukah, Sărbatoarea Luminii şi a Purificării Templului, ar trebui ţinută de evreii  mesianici, în condiţiile în care aceştia Îl au deja pe Cel ce este  Lumina Lumii ? Dragii mei prieteni,  Hanukah nu este o Sărbătoare lăsată cu litere de foc,  în Torah sau în Tanach,  – aşa cum este cazul Sărbătorilor lui YHWH  din Levitic 23.  Însă, este o Sărbatoare pomenită în Sfânta Scriptură  , una pe care Domnul  Însuşi a respectat-o ( avem dovezi autentice că EL nu putea fi decât în Templu atunci când se practica,  anual,  curăţirea lui ). Amintiţi-vă de hanukia : Yeşua Ha Maşiach este Şamaşul slujitor ( fiecare lumânare din sfeşnic se aprinde cu ajutorul unei lumânări mai mari,  aşezate în braţul înălţat ), care ne-a adus Lumina Vieţii Eterne  în lumea noastră întunecată de păcate. Iar dacă voi  aveţi această  Lumină unică în sufletul vostru,  cu siguranţă nu veţi fi decât acolo unde este Şamaşul ( Domnul )  vostru drag. Să vă fie  sufletul inundat de această LUMINĂ MINUNATĂ!

        ( Prezentare de Daniela Reghina Onu ; Decembrie – 2011 )

63 de răspunsuri la Hanukah – Sărbătoarea Luminii

 1. Pingback: HANUKA – Lumina si Puritate | otnielabattzion – עותניאלה בת ציון

 2. Madi zice:

  Foarte buna prezentare Otniela ! Am invatat multe lucruri noi , pe care nu ni le explica nimeni . Foarte interesant ! Multa binecuvantare tie si parintilor tai . Domnul sa o binecuvinteze si pe sora ta, si toata lucrarea ei. Hag Hanuka ! Am zis bine cred….

  • Shalom, Madi ! Mai corect este Hag Sameah , dar incepi sa zici bine daca vizionezi sistematic blogul otnielabattzion ( sper ca sesizezi tonul spre glumita ) . Multumim – noi, toata familia – pentru urari , pentru rugaciuni si pentru purtare de grija. Ma bucur ca te-ai edificat cat de cat cu privire la Hanuka. Sa fii binecuvantata ! Un An Binecuvantat tie si familei tale , La Multi Ani ( vesnici ) cu Domnul !!!

 3. Cathy Moses zice:

  Schabbat Hanukah Sameach !! Its a tremendous wonderful presentation of this special holiday . May God bless you dear Otniella daugher of Sion and keep you always his strong arms. Im also a messianic jew from England , York and I celebrate my family this Hanukkah . That s I wish everybody is messianic a HAPPY HANUKKAH . Bless be the people of God.

  • Shalom , Cathy ! Baruch Hahem ! Be` Shem Yeshua ! I `m very glad , your coming arrives in my soul a lot of joy. It `s wonderful having brothers and sisters everywhere , especially in England, in York. How many are you there in York ? I am waiting for you be back any time .
   I wish you a lot of blessings this year ! Blessed be the People of God.

 4. Roger Sarni zice:

  Happy Chanukkah all the jews coming this site. I appreciate your writing style and your compassion for your people dear Otniella. May GOD of Israel protect and keep safely strong to His attention, always Israel .
  Im a meesianic from Canada and I enjoy messianic people all over the world , jews and gentiles. Im not a jew but I love with all my heart the jews, Israel of God. God bless you Otniella ! I ll come again to visit your site its good for me finding it.

  • Shalom, Roger ! Toda ! Thanks ! I am very glad any time I heard that our brothers gentiles ( Praise The Lord for them !!! ) add the messianics jews sustaining the jewish people in prayers , with love and comfort. It `s wonderful !
   May God of Israel bless and keep you always in His Arms. Baruch Hashem ! And a very good new civil year for you, and your family.

 5. Dana zice:

  Shabat Hanuka Sameah!
  Foarte frumoasa prezentarea sarbatorii de Hanuka si mai ales bine integrata in istorie asa cum s-au petrecut evenimentele de-a lungul timpului.
  Yeshua Ha Mashiah a serbat rededicarea Templului ( Daniela ne-a prezentat bine acest lucru ) asa cum ne prezinta Evanghelistul Luca in Brit HaDasha… Felicitari Daniela !

 6. Karen Silagy zice:

  CHAG CHANUKAH SAMEACH OTNIELLA.

  I wish you a very lighful Chanukah Otniella . I read your article its a very large history extension. very good grasp of this jewish holiday.
  I have been celebrating Chanukkah with my husband Kirk , my children Sarah and Joshua, and my parents Arnold and Rachel. they send you their love in Yeshua our Lord. Adonai bless you always with his special light.

 7. Raymond Amster zice:

  Dear Otniella > Chag Sameach!!!!!!

  > I read your article about ChanukKah and I still stay very impressive with your Knowlwedge and your style of writing. You are very very good surelly. As I told you before at another post I am a messianic jew from Amsterdam ( my mother is a jew ) I enjoy with people of Adonai here all the blesses of Israel time. I consider that this s the time when God of Israel is turning his face towards his PEOPLE and every good christian must be the side of TRUTH. There s not much time left and Meshiach will come . Praise be the Almighty of Israel.
  > I bless you Otniella, keep on all the truth and stay strong for our God, the only ONE of Israel.

 8. Raymond Amster zice:

  > For you dear Bat Tzion and your visitors each year we messianics sing this song here in Amsterdam : http://www.youtube.com/watch?v=KxH0xF84h_0&feature=related
  > May be you would sing it too in Romania its really wonderful.

  • Raymond , Shalom !

   Toda, for your appreciation ! I am glad the Work of God in Amsterdam is very prosperous and you together , jews and gentiles , are lifting up the Name of the Lord there .
   I agree with you there `s not much time left, and Yeshua will come. Praise the Lord !
   We as jews , and true believers in our Redeemer, need to prepaire His way. May Adonai help us to keep our Faith high.
   Raymond , my brother , thank you very much for Chanukah song . It is wonderful and we `ll try here to learn and sing . And thanks for encouragement and support prayers. Bless you ! Baruch Hashem !!!

   • Raymond Amster zice:

    Dear Bat Zion > Thank you for answer. I was very busy last time but I follow your posts asa much as I do. Hashem is developing His grace to everybody wants to know Him. He is great. My prayer is for every people , every nation to come to Yeshua ha Meschiach for salvation., for Shalom .
    Bless you and your visitors in the Holy Name of Allmighty. Baruch Hashem Melech Meshiach ! For all brothers and sisters in Yeshua > Don t forget to pray for Israel.

 9. mike meyer zice:

  Superb presentation of Chanukah time Otniella. Good for you. keep it on . GOD bless you !

 10. Jean zice:

  Shalom ,very good presentation of Hanuka. Baruh Habba ! Bless you Otniela Battzion !

 11. Kriba zice:

  Hello. I was able to find good advice from your blog articles.And learning much more about jewish life. Thanks for share this article about Hanukka feast.Regards, Piotr.

 12. Lilly Vareschy zice:

  I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but your few posts are great quality so I guess I’ll add you to my everyday bloglist. You deserve it my friend, Otnielabattzion 🙂 Bless yoy and shalom !

 13. Pingback: Hag Hanukah Sameah ! | otnielabattzion – עותניאלה בת ציון

 14. Adriano zice:

  Sarut mainile ! Un eseu foarte bun , foarte informat si bine scris, din care am invatat mult. Fiti binecuvantata, Doamna noastra aleasa , Otniela !

 15. Ibanescu Rodica Alice zice:

  Shalom si Sarbatoare fericita, Otniela!
  Ati scris foarte clar si coerent , incat oricine poate intelege ce este Hanuka. Fiti binecuvantata, fiica a Sionului ! Hag Hanukah !

 16. This blog was… how do you say it? Relevant!! Wonderful !! Finally I’ve found something which helped me to understand more about my jewish roots.Thanks.Schalom !!

 17. Bogdan zice:

  Sarut mana Otniela ! Imi revine si mie onoarea sa va urez Hanuka fericita ! sa va dea Dumnezeu numai bucurii si impliniri pentru ca le meritati din plin. Ne rugam cu totii sa vina cat mai repede izbavirea Israelului, valul sa fie dat la o parte si Mesia cel adevarat sa fie primit de ai Sai. Si sa nu mai fie nici un Epiphan si nicio alta zeitate pagana in templul Dumnezeului Celui Viu. Fiti binecuvantata !

 18. un ucenic zice:

  multumesc pentru acest studiu ! imi prinde bine si am invatat multe lucruri interesante din istoria si cultura acestui popor interesant care pe mine ma uimeste , prin chemarea sa deosebita. shalom.

 19. Teodora zice:

  Va felicit pentru eseu si va doresc o Hanuka plina de pace si de bucurie. In sfarsit am inteles si eu ce inseamna Hanuka. A fost un eveniment extraordinar de important pentru poporul evreu care si-a primit templul inapoi din mainile idolatrilor. Dumnezeu sa va binecuvinteze pentru marele efort al scrierii, Otniela. Hag Hanuka ! Shalom !

 20. Elena Ionescu zice:

  Un eseu foarte bun ! Lumina acestei sarbatori sa va aduca pace si bucurie in suflet.Sa fiti Binecuvantata!

 21. Catalina zice:

  Iata o informatie de care aveam nevoie ca sa -mi pot forma o imagine despre aceasta sarbatoare. Va multumesc Otniela. De cate ori intru pe blogul dvs invat , invat… lucruri utile pentru viata de credinta. Dumnezeu sa va binecuvinteze ! Shalom !

 22. Lucy zice:

  Good article Otniella, interesting meaning content ! Have a lightful Hanukkah ! God bless you !!!!

 23. Anonim zice:

  Great site you have here… It’s difficult to find high-quality writing like yours these days. I really appreciate people like you, Otniella Bat Tzion ! Hashem, God of Israel , bless you ! I m a messianic from Spain. Chag Hanukkah Sameach !

 24. Deede Depee zice:

  Hi, Otniella ! Nice to meet your web site. I want for you a wonderful Hanuhhah time !!!!! I m a christian that loves and enjoyes Israel people of God. Praise the Lord for His glorified promisses in His Son Messiah! Chag Hanukkah !!!!!

 25. Cristina Sitaru Stoian zice:

  Hag Hanukah ! Vă felicit, iubită Otniela, pentru eseul acesta istorico – cultural atât de bine informat, cu ajutorul căruia am învăţat ce înseamnă Hanukah, importanţa acestei sărbători nu doar pentru poporul evreu dar şi pentru noi creştinii deoarece nu ar fi existat astăzi un creştinism dacă Macabeii nu luptau pentru eliberarea iudaismului de influenţele păgâne ale grecilor.
  Iată , încă o dată în plus , o dovadă sigură a modului cum lucrează Dumnezeu in lumea aceasta ca să -Si implineasca planurile şi voia. Să fiţi binecuvântată ! Vă port mereu pe braţe de rugăciune , eu şi micul nostru grup de mijlocire al surorilor – străpjeri de pe zidurile bisericii lui Ieşua Mesia Domnul nostru iubit.

 26. Adrian Boluda zice:

  Sarut mainile , Doamna ! Shalom si Hag Hanukah ! Am citit si eu , avid de curiozitate , sa vad ce este cu aceasta Hanukah …Am ascultat si filmele youtuburi , si pot sa spun ca sunt de-a dreptul iritat ce serbeaza astazi crestinii si ce ar trebui sa serbeze. Va urmaresc de multa vreme articolele , si eu sunt crestin protestant, dar realizez bine ca protestantii desi se lauda ca toata Biblia e a lor , pastreaza inca mult din obiceiurile pagane. Din pacate acest lucru este o realitate trista si in ceea ce priveste Sarbatoarea nasterii lui Iisus Hristos. Dumnezeu sa ne ierte ! Bine ca celor sinceri in cautarile lor li se descopera intotdeauna Adevarul.
  Dumnezeu sa va binecuvinteze pentru munca D-voastra pe Ogorul misionar al Scripturii, Otniela. Pentru mine si cautarile mele din Biblie , sunteti o mare binecuvantare !

 27. Viorel zice:

  Shalom. Otniela , dvs sustineti ca Antihristul va fi o clona mai mare a lui Antioch Epifanul ? Ce se va intampla atunci se va asemana cumva cu faptele acestui pagan, netaiat imprejur ?

  • Shalom , Viorel ! Ma bucura interesul Dvs pentru aceste ultime revelatii apocaliptice.
   Tot ce se poate , Antichristul va avea multe puncte comune cu Antioh Epifanul. La fel si modul lui de abordare a Templului si a jertfelor ( v. Daniel 9 ). Apoi prigoana de nedescris pe care o va declansa impotriva adevaratilor copii ai lui Dumnezeu…
   Acum lucrurile acestea ni se par indepartate in timp, insa trebuie sa fim intelepti : vremea s-a scurtat , apostolul Pavel are dreptate. Ati audiat cel de – al doilea video pe care l-am propus la acest topic ?
   Va doresc multa binecuvantare din Sion !

 28. Dragi Prieteni , Shalom !
  Va multumesc pentru frumoasa Dvs participare la acest topic. Sunt fericita ca -i iubiti pe fiii lui Israel , asa se explica grija si calduroasele urari de bine pe care le-ati asternut cu iubire frateasca, in Mesia, pe acest blog. Yeshua Ha Mashiach , Fratele nostru mai Mare, Sfantul lui Israel, sa va rasplateasca.
  Fratilor mei crestini le doresc cel mai frumos si mai luminat Craciun, in care Yeshua Ha Mashiach sa domneasca.
  Fratilor evrei le doresc multa si pura Lumina a Sfesnicului Divin, a carei Sursa este Ruach Ka Kodesh , sa curga peste sufletele lor si sa le vindece toate ranile ca sa Il poate primi pe Adevaratul si Unicul Mesia.
  De asemenea , ii binecuvant pe fratii mei mesianici cu dragoste si dedicare fata de ADONAI si fata de TORAH Minunata.
  Fiti cu totii binecuvantati cu mult Shalom, din Sionul Drag ! Numele lui Yeshua N` Taret sa fie glorificat in toate ! Amen !
  Dear Friends , Shalom !
  Thanks very much for your coming and visting my site. I am so glad you love the Israel `sons , that is why you give them your sincere concerning and greetings. May our Messiah , the Holy of Israel, reward your beautiful love.
  I wish my Christian Brothers the most beautiful and enlighted Christmas time in which Yeshua Ha Mashiach must reign as a Saviour and Lord.
  To my Jewish Brothers I wish the Pure Light of Hanukkiah to empower their lives through the Holy Spirit, their wounds be healed and their eyes will be able to see and receive the Real Truthful Messiah.
  I also bless my Messianic Brothers with love and dedication before ADONAI and His Holy TORAH.
  May all of you be blessed with much Shalom , from Zion and for Zion sake. May The Name of Yeshua N`Taret be glorified in all these things. Amen !

 29. Pingback: Chag Hanukkah ! | otnielabattzion – עותניאלה בת ציון

 30. Cezar 100 zice:

  Am vizionat youtuburile, v-am citit articolul dvs foarte bine documentat. M-am ” luminat ” si eu ce inseamna „Hanuca”. Doar o intrebare am, credeti ca evreii vor construi templul , al treilea pare -se ? Multumesc inainte de raspuns.Sarut mana.

  • Da, cu siguranta ! Evreii vor construi cel de-al Treilea Templu, pentru ca Scriptura trebuie sa se implineasca. De altminteri , lucrurile sunt ” coapte” , totul este pregatit pentru asezarea Templului.
   Este bine ( pentru o privire de ansamblu ) sa cititi articolele aferente acestui subiect de-aici, de pe blog : https://otnielabattzion.wordpress.com/2011/03/29/cel-de-al-treilea-templu/ etc
   Dumnezeu sa va binecuvinteze din Sion !

  • Cristina Sitaru-Stoian zice:

   Cezar, este mult prea multă frămintare cu acest templu al 3-lea să nu se construiască. Cu patru luni în urmă am vizitat Israelul şi am observat că evreii vorbesc mult despre el şi nu vor putea niciodată să renunţe la această construcţie. Şi eu cred că nu peste multă vreme vor începe să – l ridice.
   Dumnezeu să vă binecuvânte pe toţi! Otniela iubită să aveţi o Hanuka scăldată în lumină şi pace şi anul acesta!

   • Mihai Costea zice:

    Sarut mina. Multumim pt acest studiu atit de bine explicat. Dumnezeul parintilor dv sa va binecuvinte lucrarea.
    Cred ca se va construi templul 3, doamna Cristina. Am studiat recent profetii Zaharia si Isaiia si nu ma mai indoiesc de fagaduinte.
    Sarbatori fericite la toti !

   • Sa fiti binecuvantati in Noul An 2015, Dna Cristina, Mihai Costea ! Participarea Dvs ma bucura intotdeauna, pentru ca va percep sinceritatea si atasamentul fata de Israel si Lucrarea Mesianica.
    Sa aveti liniste, bucurie si sanatate in inimi si in familiile Dvs. Shalom din Sion !

 31. ildiko zice:

  Precizari foarte bune despre sarbatoarea Hanuka. La noi in Ardeal o tin si penticostalii reformisti simbatari.
  Multumesc frumos Otniela Bat Tzion.

 32. steve zice:

  Shallom Otniela Bat Zion, Thanks for all your articles!!!!!! God bless you dear jewish sister and a wonderful believer in Messiah Jesus!!!!!!!!!!!!!

 33. Sofia zice:

  Shalom Otniela si sute de multumiri ptr aceasta prezentare a sarbatorii de Hanuka. Domnul Mesia sa va ofere in harul Lui fara margini o sarbatoare in Lumina si Viata din El.

 34. Sanda zice:

  Mulţumesc de informaţii. Foarte binevenite pt cineva care nu cunoaşte mare lucru despre evrei şi sărbatorile lor. Mi-a spus o verişoară că evreii se pregătesc de Hanuca. Vă spun şi eu – şalom.

 35. Natanael Steinmer zice:

  Doamnă, cu tot respectul vă întreb. Ce caută Iisus Hristos în sărbătoarea Hanucca? Voi mesianicii sunteţi nişte amestecaţi. Sunteţi şi ” varza şi capra”. Dacă sunteţi evreică de ce vă amestecaţi cu creştinii ucigaşi din pogromuri şi Şoah? Nu musulmanii ne-au ucis neamul,femeile şi copilaşii ci creştinii pravoslavnici europeni ne- au decimat. Hotărâţi-vă cu cine pactizaţi şi lăsaţi-ne în pace cu Mesia creştinilor ucigaşi cruciaţi.

  • Cezar 100 zice:

   Vă spun şalom. Să ştiţi că Mesia Isus a venit întâi la poporul evreu, dar ei nu l-au primit – citiţi evanghelia lui Ioan. Ar trebui să studiaţi ca să vedeţi că sunt destui evrei care Îl cred pe Isus în ultimul timp. El nu a venit pentru neamuri mai mult decât a venit ptr evrei. Studiaţi Scriptura şi veţi constata că există un singur Mesia care împlineşte toate cerinţele profeţilor din Vechiul Testament. Sunt sigur că acei care au comis crimele împotriva evreilor nu au avut nimic în comun cu Isus, de fapt nu erau creştini decât cu numele. Dumnezeu să ne lumineze mintea să Îl putem înţelege pe Dumnezeu aşa cum este.

 36. mihai zice:

  Multumesc.Sarutmina,m-am lamurit mai bine ce e cu sarbatoarea aceasta care lipseste din Vechiul testament.

 37. Daria Ulmeanu zice:

  Multumesc! faine informatiile!

 38. Liviu F. zice:

  Shalom și mulțumesc pentru informațiile despre această sărbătoare evreiască!

 39. Paul zice:

  Multumesc!N-am stiut nimic de aceasta sarbatoare. Este prezenta in Biblia canonica?

 40. Petre zice:

  Buna seara. Frumos blog, interesante articole. Va multumim!!!!!!

 41. Ina.Fodor zice:

  Va multumesc stimata doamna Otniela! Nu stiam ce inseamna Hanuka. Acum stiu. Salom.

 42. Silvia 5244 zice:

  Domnisoara Otniela, va multumesc din suflet pt acest articol. shalom

 43. Hava zice:

  Multumesc Otniela! Shalom!

 44. Anca Gore zice:

  Exceptional de buna prezentarea! Multumesc.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s